Forskningsprosjekter

Førde Aktiv Transport Studie, FACT

Institutt for idrettsmedisinske fag

Solveig Nordengen
stipendiat

Lars Bo Andersen
hovedveileder

Amund Riiser
biveileder

Ane Solbraa
biveileder

Læring i friluftsliv

Publisert

Kroppsøving og pedagogikk

Magnussen, Leif Inge
stipendiat

Breivik, Gunnar
veileder

Engelsrud, Gunn
veileder

Idrettsforeldre

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett / Seksjon for coaching og psykologi

Lemyre, Pierre-Nicolas
prosjektleder

Knight, Camilla - Swansea University, UK, m. fl
prosjektmedarbeider