Forskningsprosjekter

Læring i friluftsliv

Publisert

Kroppsøving og pedagogikk

Magnussen, Leif Inge
stipendiat

Breivik, Gunnar
veileder

Engelsrud, Gunn
veileder

Idrettsforeldre

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett / Seksjon for coaching og psykologi

Lemyre, Pierre-Nicolas
prosjektleder

Knight, Camilla - Swansea University, UK, m. fl
prosjektmedarbeider

Skole, Læring og Psykisk helse

Seksjon for idrettsmedisinske fag

Ingeborg Barth Vedøy, Høgskolen i Innlandet og Norges idrettshøgskole
stipendiat

Anderssen, Sigmund Alfred
hovedveileder

Hege E. Tjomsland, Høgskolen i Innlandet, Nasj.senter for mat, helse og fysisk aktivitet
biveileder

Knut R. Skulberg, Høgskolen i Innlandet
biveileder

Ung & aktiv

Coaching og psykologi

Riiser, Kirsti
stipendiat

Sølvi Helseth, Phd, Professor, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
hovedveileder

Ommundsen, Yngvar
biveileder

Knut Løndal, Phd, Dosent, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
biveileder