Forskningsprosjekter

Idrettens posisjon i ungdomstida

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett / Idrett og samfunnsvitenskap

Strandbu, Åse
prosjektleder

Seippel, Ørnulf
prosjektmedarbeider

Anders Bakken, NOVA
prosjektmedarbeider

Guro Ødegård
prosjektmedarbeider

Kari Stefansen, NOVA
prosjektmedarbeider

Gerd Marie Solstad
prosjektmedarbeider

Espedalen, Lars Erik
stipendiat

Marlene Person, NOVA
stipendiat

Patrick Lie Andersen
prosjektmedarbeider

For ung til å ri?

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett / Seksjon for coaching og psykologi

Susanna Hedenborg
prosjektleder

Førde Aktiv Transport Studie, FACT

Institutt for idrettsmedisinske fag

Solveig Nordengen
stipendiat

Lars Bo Andersen
hovedveileder

Amund Riiser
biveileder

Ane Solbraa
biveileder

Affected by movement

Publisert

Kroppsøving og pedagogikk

Ingulfsvann, Laura Souminen
stipendiat

Engelsrud, Gunn
hovedveileder

Moe, Vegard Fusche
veileder

Det store gjennombruddet

Publisert

Kultur og samfunn

Andersen, Espen
stipendiat

Goksøyr, Matti
hovedveileder

Læring i friluftsliv

Publisert

Kroppsøving og pedagogikk

Magnussen, Leif Inge
stipendiat

Breivik, Gunnar
veileder

Engelsrud, Gunn
veileder