Forskningsprosjekter

Førde Aktiv Transport Studie, FACT

Institutt for idrettsmedisinske fag

Solveig Nordengen
stipendiat

Lars Bo Andersen
hovedveileder

Amund Riiser
biveileder

Ane Solbraa
biveileder

Læring i friluftsliv

Publisert

Kroppsøving og pedagogikk

Magnussen, Leif Inge
stipendiat

Breivik, Gunnar
veileder

Engelsrud, Gunn
veileder

Idrettsforeldre

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett / Seksjon for coaching og psykologi

Lemyre, Pierre-Nicolas
prosjektleder

Knight, Camilla - Swansea University, UK, m. fl
prosjektmedarbeider

Skole, Læring og Psykisk helse

Seksjon for idrettsmedisinske fag

Ingeborg Barth Vedøy, Høgskolen i Innlandet og Norges idrettshøgskole
stipendiat

Anderssen, Sigmund Alfred
hovedveileder

Hege E. Tjomsland, Høgskolen i Innlandet, Nasj.senter for mat, helse og fysisk aktivitet
biveileder

Knut R. Skulberg, Høgskolen i Innlandet
biveileder