Utøveren løper gjennom bevegelesessenorer

Forskning på NIH

NIH har noen av verdens fremste forskningsmiljøer på idrettsskader, toppidrett, idrettspsykologi og fysisk aktivitet og helse. Vi har også noen av landets ledende stemmer innenfor kroppsøving og idrettens betydning i samfunnet. Vår idrettsforskning er av høy kvalitet og dekker et bredt spekter, fra forskning på blant annet eldre, gravide og barn, til toppidrett.

Siste forskningssaker

Tre gutter leker med ball

Aktiv som barn? Da kan du bli friskere som gammel

Er du aktiv fra du er svært ung, minskes risikoen for hjerteproblemer og diabetes 2 når du blir gammel. Du kan spares for store plager og samfunnet for enorme kostnader. Skolen sitter på en viktig nøkkel, særlig for barna med dårligst «kardiometabolsk helseprofil».

Ballett pardans på scene

Uetisk press på unge talent?

Kostnadane ved resultatjag og perfeksjonisme kan vere store for unge talent som satsar mot toppen. Kvar tredje slik utøvar innan idrett og utøvande kunst slit med negative kjensler, stress og prestasjonsangst. Trenarane kan både vere problemet og løysinga.

En trener og en alpin utøver prater sammen i løypet.

Den støttende treneren

«Den støttende treneren» må klare å håndtere både utøvere som bare vil ha det gøy og de som jakter resultater. Det er avgjørende både for å løfte laget og få utøverne til å fortsette i idretten lengst mulig.

Siste disputaser

Hvordan tilrettelegge for motiverte utøvere, trivsel og sportslig utvikling

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett / Idrett og samfunnsvitenskap

Hedda Berntsen

stipendiat