Utøveren løper gjennom bevegelesessenorer

Forskning på NIH

NIH har noen av verdens fremste forskningsmiljøer på idrettsskader, toppidrett, idrettspsykologi og fysisk aktivitet og helse. Vi har også noen av landets ledende stemmer innenfor kroppsøving og idrettens betydning i samfunnet. Vår idrettsforskning er av høy kvalitet og dekker et bredt spekter, fra forskning på blant annet eldre, gravide og barn, til toppidrett.

Siste forskningssaker

Skihopper i lufta mellom to stilas

Kvar blei det av amatøren?

Korleis dukka amatøren opp i norsk idrett? Og kor blei han av? Kva mista vi då idretten blei heiltidsgeskjeft og kommersialisert?

Siste disputaser

Sollie, Ove Hukset

Prestasjonsbestemmende faktorer for unge langrennsløpere

Institutt for fysisk prestasjonsevne

Sollie, Ove Hukset

stipendiat

Skjeldal, Gudmund

Amatøridrettens historie i Norge

Idrett og samfunnsvitenskap

Skjeldal, Gudmund

stipendiat