Utøveren løper gjennom bevegelesessenorer

Forskning på NIH

NIH har noen av verdens fremste forskningsmiljøer på idrettsskader, toppidrett, idrettspsykologi og fysisk aktivitet og helse. Vi har også noen av landets ledende stemmer innenfor kroppsøving og idrettens betydning i samfunnet. Vår idrettsforskning er av høy kvalitet og dekker et bredt spekter, fra forskning på blant annet eldre, gravide og barn, til toppidrett.

Siste forskningssaker

Kurs for kroppsøvingslærarar – kvinne løper over markører på gymsalgolvet

Kroppsøvingstimar mest for dei idrettsflinke

Ungdom får ikkje den undervisinga dei har krav på i kroppsøving. Undervisinga styrast av ein idrettslogikk som mest gagnar dei idrettsflinke. Resten av ungdomane blir lett hengjande etter.

Siste disputaser

Kroppsøvingstimar mest for dei idrettsflinke

Ungdom får ikkje den undervisinga dei har krav på i kroppsøving. Undervisinga styrast av ein idrettslogikk som mest gagnar dei idrettsflinke. Resten av ungdomane blir lett hengjande etter.

Irina Burchard Erdvik

stipendiat