Utøveren løper gjennom bevegelesessenorer

Forskning på NIH

NIH har noen av verdens fremste forskningsmiljøer på idrettsskader, toppidrett, idrettspsykologi og fysisk aktivitet og helse. Vi har også noen av landets ledende stemmer innenfor kroppsøving og idrettens betydning i samfunnet. Vår idrettsforskning er av høy kvalitet og dekker et bredt spekter, fra forskning på blant annet eldre, gravide og barn, til toppidrett.

Siste forskningssaker

Tre gutter leker med ball

Aktiv som barn? Da kan du bli friskere som gammel

Er du aktiv fra du er svært ung, minskes risikoen for hjerteproblemer og diabetes 2 når du blir gammel. Du kan spares for store plager og samfunnet for enorme kostnader. Skolen sitter på en viktig nøkkel, særlig for barna med dårligst «kardiometabolsk helseprofil».

Siste disputaser

Meniscal Ramp Lesions: Anatomy, Biomechanics, and Clinical Outcomes

Institutt for idrettsmedisinske fag / Senter for idrettsskadeforskning

Nicholas DePhillipo

stipendiat