Studere på NIH

Norges idrettshøgskole er en vitenskapelig høgskole med et særlig ansvar for forskning og utdanning innen idrettsvitenskap. Vi er rangert som en av verdens beste utdanningsinstitusjoner innen idrettsvitenskapelig forskning, av over 300 universiteter.

Med en bachelorgrad fra NIH tilegner du deg bred kompetanse i idrettsfaget. Det gir utgangspunkt for spennende karriereveier. Fellesnevneren er arbeid med mennesker, fysisk aktivitet, bevegelse og folkehelse på individ- og samfunnsnivå, innenfor kommunal, offentlig og privat sektor.

NIH tilbyr masterstudier i idrettsvitenskap som bygger på de fem bachelorprogrammene, i tillegg til master i idrettsfysioterapi og internasjonal masterprogram.