Idrettens organisasjoner og organisering

Emnet passer for deg som vil lære mer om idrettens organisasjoner og hvordan disse er organisert. Vi tar utgangspunkt i norske idrett fra det lokale til det nasjonale, og kommer også inn på internasjonal idrett.

Studiefakta

Søknadsfrist

1. juni (høst)/1. desember (vår)

Studieplan

Idrettens organisasjoner og organisering

Studiepoeng

10

Studieplasser

Ubegrenset

Pris

Semesteravgift kr 840,-

Idrettens organisasjoner og organisering

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Poenggrenser

Alle kvalifiserte

Søknadskode

2306

SØK NÅ

Innhold

Gir innsikt i idrettens ulike organisasjoner. Emnet er modulbasert med følgende tema:

  • Den norske idrettsmodellen
  • Organisering av norsk idrett 
  • Statlig idrettspolitikk og idrettens egen politikk
  • Idrettens finansiering og økonomiske forhold
  • Internasjonale idrettsorganisasjoner inkludert den olympiske bevegelse
  • Makt i idretten

 

Arbeidsformer og organisering

Nettbasert undervisning fordelt på seks moduler. Modulene består av tekst, filmer og oppspill til refleksjon. Noe av refleksjonene skal sendes inn.

Alle seks moduler må være gjennomført og bestått for å kunne ta eksamen. 

Vurdering/eksamen

Avsluttende hjemmeeksamen. 

Eksamen tilgjengeliggjøres i mai for vårsemesteret og i november/desember for høstsemesteret.

Hjemmeeksamen består av inntil fire oppgaver. Totalt 4500 ord. Det er satt av tre uker til eksamen.

Anslått tidsbruk på eksamen: Ca. 2 dager. Gradert karakter. A-F. Anonym sensur. 

Øvrig informasjon

Emnet er lagt opp slik at du selv bestemmer når du ønsker å starte etter semesterstart.

Emnet undervises både høst og vår og har varighet ett semester.

Emnet kan innpasses i en bachelorgrad og den enkelte student må selv sjekke dette med eget lærested eller alternativt søke innpass ved senere studier.

Når du klikker på rød boksen «Søk her», kommer du til en veiledning for hvordan du skal gå fram. Merk at du i første omgang skal søke på «Idrettsledelse». Etter opptaket, bekrefter du at du vil tas opp på studieemnet Idrettens organisasjoner og organisering.

Betaler du semesteravgift ved annen høgskole/universitet i Norge, fritas du dette hos oss. Dokumentasjon på dette må fremvises. 

Kontakt oss

Dag Vidar Hanstad

Dag Vidar Hanstad

Professor

Telefon: +47 23 26 23 62 / +47 908 92 229

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14