Idrett og bærekraft

Dette nettstudiet passer for deg som ønsker bedre innsikt i bærekraftig utvikling, og spesielt hvordan bærekraft er relevant for idrett på individ- og organisasjonsnivå. Emnet gir deg nyttige forslag til praktisk anvendelse.

Studiefakta

Søknadsfrist

1. juni (høst)/1. des. (vår)

Studieplan

Idrett og bærekraft

Studiepoeng

10

Studieplasser

Ubegrenset

Pris

Semesteravgift kr 840,-

Nettbasert

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Poenggrenser

Alle kvalifiserte

Søknadskode

2306 (NO)/2307 (ENG)

SØK her fra 12. april

Innhold

I studieprogrammet Idrettsledelse tilbys fire ulike emner: Arrangementsledelse, Idrettens lederskap, idrettens organisasjoner og organisering, Idrett og bærekraft. Hvert av emnene lar seg fint kombinere med jobb eller andre studier. Studenter tas opp til studieprogrammet og velger deretter emne. Opptaket gis for tre semester og aktiv studierett fordrer semesterregistrering. Merk at emnene har gjennomføring både i høst- og vårsemesteret.

Hovedmålet med emnet er kunnskap om bærekraft, med relevans for idretten. Kompetansen kan brukes uavhengig av rolle i idrettsorganisasjon, forvaltning, næringsliv og skoleverk. Emnet er modulbasert, med følgende oppbygging:

  • Bærekraftig: Begreper og historie
  • FNs bærekraftsmål
  • Den miljømessige dimensjonen
  • Den sosiale dimensjonen
  • Den økonomiske dimensjonen
  • Idrettens arbeid med bærekraft

Arbeidsformer og organisering

Undervisningen er fordelt på seks moduler. Modulene består av tekst og filmer som også inkluderer quiz og oppspill til refleksjon.

Alle sider i hver modul må gjennomføres. Ved avslutningen av hver modul leveres et refleksjonsnotat på oppgitt tema.

Avsluttende hjemmeeksamen bestående av inntil fire oppgaver. Totalt 5000 ord. Det er satt av tre uker til eksamen. Gradert karakter. For å ta eksamen må alle arbeidskrav være levert og godkjent.

Eksamensperiode tilgjengeliggjøres i Canvas (læringsplattform) og er i mai/juni for vårsemesteret og i november/desember for høstsemesteret.

Anslått tidsbruk på eksamen: 3-4 dager.

Øvrig informasjon

Emnet er lagt opp slik at du selv bestemmer når du ønsker å starte etter bekreftet opptak.

Varighet tilgang studieemne er ett semester (vår eller høst).

Emnet kan innpasses i en bachelorgrad, men den enkelte student må selv sjekke dette med eget lærested. Alternativt søke innpass ved en senere studier.

Merk at du må ha gjennomført alle arbeidskrav innen eksamensperioden starter. 

Alle som tar utdanning ved høgskoler eller universiteter i Norge, må betale semesteravgift. Merk at du skal betale semesteravgift på bare ett sted. Tar du utdanning ved annen høgskole/universitet, fritas du altså til dette studieemnet.

Studiet er utviklet med støtte fra HK-DIR.

Når du klikker på rød boksen «Søk her», kommer du til en veiledning for hvordan du skal gå fram. Merk at du i første omgang skal søke på «Idrettsledelse». Etter opptaket, bekrefter du at du vil tas opp på studieemnet Idrett og bærekraft.

Les mer om studiet her: 

 

 

 

Emnet foreligger også i en versjon på engelsk. 

Kontakt oss

Dag Vidar Hanstad

Dag Vidar Hanstad

Professor

Telefon: +47 23 26 23 62 / +47 908 92 229

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august