Arrangementsledelse

Dette nettstudiet passer for deg som vil lære mer om arrangement generelt og ledelse av idrettsarrangement spesielt. Emnet gir teoretisk innsikt og nyttig læring for praktisk anvendelse. Gjennomføres første gang i vårsemester 2023.

Studiefakta

Søknadsfrist

1. juni (høst)/1. des. (vår)

Studieplan

Arrangementsledelse

Studiepoeng

10

Studieplasser

Ubegrenset

Pris

Semesteravgift kr 840,-

Nettbasert

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Poenggrenser

Alle kvalifiserte

Søknadskode

2306

SØK her fra 12. april

Innhold

I studieprogrammet Idrettsledelse tilbys fire ulike emner: Arrangementsledelse, Idrettens lederskap, idrettens organisasjoner og organisering, Idrett og bærekraft. Hvert av emnene lar seg fint kombinere med jobb eller andre studier. Studenter tas opp til studieprogrammet og velger deretter emne. Opptaket gis for tre semester og aktiv studierett fordrer semesterregistrering. Merk at emnene har gjennomføring både i høst- og vårsemesteret.

Emnet gir teoretisk og praktisk innsikt i idrettsarrangement. Vi gjennomgår alle faser i en arrangementssyklus. Du får innblikk i ulike case i form av små og store arrangement i Norge.

Emnet er modulbasert og du får innsikt i følgende tema:

  • Det som kjennetegner ulike typer idrettsarrangement, fra små lokale til globale mega-events
  • Arrangement som prosjekt
  • Økonomi, sponsing og media
  • Bærekraftige arrangement
  • De frivilliges involvering og betydning
  • Risikoledelse og risikostyring

Arbeidsformer og organisering

Emnet har ulike læringsformer, blant annet filmer, tekst og refleksjoner (noen med innlevering). Du ferdigstiller en modul før du går til den neste. Ved avslutningen av hver modul må det leveres et arbeidskrav på ca. 500 ord.

Alle seks moduler må være gjennomført og bestått, for å kunne ta eksamen.

Vurdering/eksamen

Innlevering av en prosjektoppgave.

Oppgaveteksten deles ut ved studieemnets start. Prosjektoppgaven bygger på de seks godkjente  arbeidskravene, og skal suppleres med en avsluttende drøfting på 2500 ord. Den avsluttende drøftingen vurderes med karakter.

Prosjektoppgaven kan leveres når som helst etter at alle arbeidskrav er godkjent. Prosjektoppgaven sensureres innen angitt felles frist (mot slutten av semesteret).

Anslått tidsbruk på eksamen: ca. 2 dager. Gradert karakter A-F. Anonym sensur.

Studieavgift

Regjeringen har vedtatt at det skal innføres skoleavgift for alle studenter som kommer fra land utenfor EU/EØS og Sveits fra og med studieåret 2023/24. NIH vil informere om beløp så snart dette er besluttet.

Dette gjelder ikke for utvekslingsstudenter. 

Øvrig informasjon

Emnet er lagt opp slik at du selv bestemmer når du ønsker å starte etter semesterstart.

Emnet undervises både høst og vår og har varighet ett semester.

Emnet kan innpasses i en bachelorgrad, og den enkelte student må selv sjekke dette med eget lærested eller alternativt søke innpass ved senere studier.

Betaler du semesteravgift ved annen høgskole/universitet i Norge, fritas du dette hos oss. Dokumentasjon på dette må fremvises.

Når du klikker på rød boksen «Søk her», kommer du til en veiledning for hvordan du skal gå fram. Merk at du i første omgang skal søke på «Idrettsledelse». Etter opptaket, bekrefter du at du vil tas opp på studieemnet Arrangmentsledelse.

Relevante filmer:

 

Kontakt oss

Dag Vidar Hanstad

Dag Vidar Hanstad

Professor

Telefon: +47 23 26 23 62 / +47 908 92 229

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august