Idrettshall

Idrettshallen består av tre haller som kan deles med skillevegger. Hall 1, 2 og 3 kan leies sammen eller hver for seg og egner seg for ballspill, eksamen og undervisning.

Idrettshallen står klar til allsidig bruk.
Idrettshallen, hall 1 , 2 og 3. Foto: NIH

NIHs største idrettshall har sportsgulv er tilrettelagt for innendørs tennis, håndball, innebandy, basketball, volleyball, futsal og høydehopp. Les mer under Fasiliteter. 

Til orientering:

- heisen mellom idrettshall og hovedbygg er ute av drift vår/sommer 2021.

Tilgjengelighet

LEIE idrettshallen

SØK SESONGLEIE

Pris 2023-2024

Hele idrettshallen

 • Enkeltarrangement, kr 2 880,- pr. time
 • Sesongleie og periodeleie,  kr 2 570,- pr. time

 Hall 1

 • Enkeltarrangement, kr 1050,- pr. time
 • Sesongleie og periodeleie, kr 980,- pr. time

Hall 2

 • Enkeltarrangement, kr 1050,- pr. time
 • Sesongleie og periodeleie, kr 980,- pr. time

Hall 3

 • Enkeltarrangement, kr 1050,- pr. time
 • Sesongleie og periodeleie, kr 980,- pr. time

Les mer om leieperioder.

Fasiliteter

Hele idrettshallen

Hall 1

 • Størrelse, ca 22m x 48m
 • 1 innebandy m/mobilt innebandyvant og mål
 • 2 volleyballbaner (langsgående) m/stenger og nett
 • 1 basketballbane, m/mobile kurvstativ
 • 1 håndball- / futsalbane m/mål
 • 5 badmintonbaner m/stenger og nett
 • Se Hall 1 i 360-visning

Baller, køller og annet treningsutstyr finnes ikke tilgjengelig og må medbringes. 

Hall 2

 • Størrelse, ca 22m x 48m
 • 1 håndball- / futsalbane m/mål
 • 1 basketballbane m/mobile kurvstativ
 • 1 innebandybane m/innebandyvant og mål
 • 3 volleyballbaner m/stenger og nett
 • 5 badmintonbaner m/stenger og nett
 • 1 tennisbane m/stenger og nett
 • Se Hall 2 i 360-visning

Baller, køller og annet treningsutstyr finnes ikke tilgjengelig og må medbringes. 

Hall 3

 • Størrelse, ca 22m x 48m
 • 1 håndball- / futsalbane m/mål
 • 1 basketballbane m/mobile kurvstativ
 • 3 volleyballbaner m/stenger og nett
 • 1 tennisbane m/stenger og nett
 • Høydehopp m/tjukkas, stativ og list
 • Klatrevegg (særskilt avtale)
 • Se Hall 3 i 360-visning

Baller, køller og annet treningsutstyr finnes ikke tilgjengelig og må medbringes. 

Universell utforming og tilrettelegging

 • Heis til idrettshallen

Servicemål

 • Eiendomsavdelingen skal ta hånd om de krav som settes til renhold av idrettshaller. Gulvdekket skal ha spesialrenhold for denne type dekke.
 • Ventilasjon startes ved å trykke på grønn knapp på skap ved inngangsdør. Ventilasjonen slår seg automatisk av etter 1 time.
 • Salens tilhørende utstyr (løst og fast) skal til enhver tid være i orden
 • Tilliggende garderobeanlegg vil stå til disposisjon.

Reglement for bruk av idrettshallen

 • Sko med svarte såler eller sko med såler som setter merke er ikke tillatt. Det skal kun brukes fottøy tilpasset syntetisk sportsgulv. 
 • Piggsko som brukes skal ha maks. piggglengde H= 6 mm.
 • Det tillates kun butte pigger P= 2mm.
 • Harpiks og veneziansk terpentin er forbudt brukt i idrettshallen.
 • Klisterspray tillates brukt.
 • Det kan kun brukes musikk under trening når dette ikke er til sjenanse for andre brukere.

Reglement for kasttrening

 • Det skal kun brukes kastredskaper som er egnet til innendørsbruk.
 • Kasttrening skal bare gjøres mot kastnettet i kontrollerte former slik at det kun foretas ett kast av gangen mot seilet, og slik at henting av redskap skjer på en betryggende måte.
 • Før slik trening begynner skal kastnettet alltid trekkes helt ned, egnede matter legges på plass i nedslagsfeltet og sikkerhetsnettet rundt kastfeltet trekkes helt rundt fra begge sider.
 • Ved spydtrening skal utkastet ikke foretas lenger enn 10m fra kastnettet.

Vilkår

 • Studenter, tilsatte og pensjonister ved NIH kan på eget ansvar bruke hallen når den er ledig.
 • Alle brukere/leietakere skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake i utstyrsrom.
 • Dersom rydding ikke gjøres, vil det kunne medføre fakturering av en ekstra leietime.
 • Betjeningen skal kunne stenge anlegget ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder NIHs reglement kan bortvises.
 • Lærere/leiere/trenere/brukere skal se til at det kun benyttes innesko egnet for den type aktivitet gulvet tåler.
 • Sikkerheten ved bruk av salen skal ivaretas av brukergruppens leiere/trenere.