NIH Treningspark

I treningsparken er det en rekke apparater som inviterer til variert fysisk aktivitet. Du finner blant annet en klatrevegg på 3m x 3m og apparatene Nippur LMAX, og Double Ab Bench.

Utendørs trenings apparater, klatrevegg
NIH Treningspark Foto: NIH

Treningsparken er lett tilgjengelig og bygget for folk flest, slik at det skal være mulig å drive med ulike undervisnings- og treningsaktiviteter.

Tilgjengelighet

 • Til disposisjon fra soloppgang til solnedgang
 • Parken er åpen for alle, med unntak av når det utføres nødvendig vedlikeholdsarbeid.
 • Ved undervisning og/eller kurs i regi av Norges idrettshøgskole, er parken forbeholdt denne aktiviteten. Vi ber om at dette respekteres.

Fasiliteter

 • Størrelse 11m x 15m
 • 7cm tykt limt gummigranulat banedekk
 • Klatrevegg, 3m x 3m

Apparatenes utforming og sammensetning tilbyr varierte fysiske aktivitetsformer for å styrke kroppens muskler. Apparatliste:

 • Nippur LMAX med 36 treningsstasjoner
 • WCH Mini, handikaptilpasset
 • Double Ab. Bench
 • 7x Pillar standard
 • 2x Pillar long
 • 4x Pillar extra long
 • 2x Pillar short
 • 1x Spider leg - short
 • 1x Wall bars 110
 • 13x Single bar 140
 • 1x Design bar (2pc)
 • 1x Inclined bars -short (princess)
 • 1x Inclined bars - long (king)
 • 1x Wing - short inclined ladder
 • 2x Rings holder
 • 1x Spider leg long
 • 1x Monkey bar 110
 • 2x Single bar 170
 • 1x Multibar 110
 • 1x Dance pole
 • 4x Dip

Reglement for bruk av NIH Treningspark

 • Besøkende er ansvarlige for å rydde treningsparken etter bruk.
 • Dersom man finner defekter i treningsparken som kan påvirke sikkerheten, skal NIH ved Servicetorget kontaktes umiddelbart.
 • Studenter, ansatte og pensjonister ved NIH kan  bruke parken når den er ledig.
 • All bruk av treningsparken skjer på egen risiko.
 • Betjeningen skal kunne stenge anlegget ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder NIHs reglement kan bortvises.

I hele parkens område er det forbudt å:

 • Røyke, drikke alkohol eller bruke andre rusmidler
 • Tenne opp ild
 • Ta med hunder eller andre dyr inn på området
 • Sykle eller bruke motoriserte kjøretøy
 • Skade utstyret i treningsparken