Kunstgressbane

Kunstgressbanen er tilgjengelig for leie hele året og er tilrettelagt for fotball. Flere forskjellige typer mål er tilgjengelig på banen.

oversikt av kunstgressbane med lys, mål og andre utstyr
NIHs kunstgressbane, en høstdag Foto: NIH

Banen er tilrettelagt for fotball og andre idrettsaktiviteter som naturlig kan utøves på kunstgressbanen.

Tilgjengelighet

Bestill Kunstgressbane

Pris

Enkeltarrangement, vintersesong okt–apr

 • Hel kunstgressbane, kr 1 930 pr. time
 • Halv kunstgressbane, kr 1 175 pr. time

Enkeltarrangement, sommersesong mai–sept

 • Hel kunstgressbane, kr 960 pr. time
 • Halv kunstgressbane, kr 590 pr. time

Sesongleie og periodeleie, vintersesong okt–apr

 • Hel kunstgressbane, kr 1 745 pr. time
 • Halv kunstgressbane, kr 1 045 pr. time

Sesongleie og periodeleie, sommersesong mai–sept

 • Hel kunstgressbane, kr 880 pr. time
 • Halv kunstgressbane, kr 540 pr. time

Les mer om leieperioder.

Tilleggskostnader

Sekretariat uten kiosk

 • kr 670 pr time 
 • kr 2 765 pr dag

Fasililiter

 • Størrelse 100m x 64m
 • Oppvarmet fra ca. 1. okt–30. apr. 
 • Splittfiber banedekke m/gummigranulat
 • Kunstgressdekke og pad siste utskift 2016
 • Merking: Stor bane, 11-er fotball
 • Markert: 2 stk 7-er bane. 
 • 4 stk. 11-er mål og 4 stk. 7-er mål
 • 2 innbytterbur m/benker

Servicemål

 • Anlegget skal driftes og vedlikeholdes slik at det er funksjonelt og tilfredsstiller det som kreves for de aktiviteter det er tilrettelagt for.
 • Dyprengjøring av banedekket en gang i året, fortrinnsvis i starten av sommersesongen.
 • Tilbakeføring av renset gummigranulat (fra vinterbrøyting) i sommerhalvåret. 
 • Banens tilhørende utstyr (løst og fast) skal til en hver tid være i orden.
 • Ved snødybde mer enn 5 cm blir banen brøytet, ved lave temperaturer vil et tynt islag kunne ligge igjen.
 • Banen brøytes ved behov og siste brøyting hverdager avsluttes kl. 14.30–14.45.

Reglement for bruk av kunstgressbane

 • Kunstgressbanen skal normalt bare brukes til fotballtrening  eller undervisnings- og forskningsvirksomhet. 
 • Kunstgressbanen vil være åpen hele året dersom værforholdene tillater det.
 • På kunstgressbanen skal det bare brukes skotøy som er beregnet for kunstgress. Skruknotter er ikke tillatt.
 • Det er ikke tillatt å røyke eller bruke tyggegummi innenfor stadiongjerdet, da glødende sigarettstumper og tyggegummi vil kunne påføre banedekkene ubotelige skader.
 • Glassflasker eller glasstøy må ikke tas med.

Vilkår

 • Alle brukere/leietakere skal rydde anlegget etter seg, og alt utstyr skal settest tilbake til oppbevaringssted tilrettelagt dette.
 • Dersom rydding ikke gjøres, vil det kunne medføre utfakturering av en ekstra leietime.
 • Betjeningen skal kunne stenge anlegget ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder NIHs reglement kan bortvises.
 • Lærere/leiere/trenere/brukere skal se til at det kun benyttes skotøy som er høvelig for banens underlag.
 • Sikkerheten ved bruk av anlegget skal ivaretas av brukergruppens leiere/trenere.
 • Aktivitet kan foregå parallellt på tilligende Friidrettsbane. Brukere av begge anlegg er selv ansvarlig for å ivareta sikkerhet ved parallell bruk.