Utleie

Norges idrettshøgskole leier ut et bredt spekter av idrettsanlegg og lokaler. Vi har uteanlegg og baner, idrettshaller, diverse saler, klasserom og auditorium. Anleggene blir leid ut til idrettslag, institusjoner, bedrifter, barnehage/skole eller enkeltpersoner og kan benyttes til ulike formål som trening, stevner, kurs, seminar etc.