Brukernavn og passord

Du trenger brukernavn og passord for å logge inn på høgskolens maskiner, bruke e-post/Office 365, VPN, trådløst nett, få tilgang til Canvas og andre tjenester som benytter FEIDE-innlogging.

  • opprett/nullstill passord
  • bytt passord
  • finn brukernavn

Via våre passordtjenester kan du finne brukernavn, bytte passord og nullstille passord dersom du har glemt det gamle, eller konto er stengt som følge av manglende passordbytte.

Brukernavn 

Dersom du ikke har mottatt SMS som ny student/ansatt eller har glemt brukernavnet, finner du dette ved å gå til passord.nih.no -> Glemt brukernavn.

Passord

Ditt passord er personlig og skal aldri oppgis til andre. Du administrerer alt som omhandler passord selv via https://passord.nih.no. Passord kan bare opprettes, byttes eller nullstilles via denne siden.

Forutsetninger for denne tjenesten

  • Du må være registrert som aktiv student eller ansatt i lønns- og personalsystemet (SAP).
  • Som student er du på forhånd nødt til å ha registrert mobilnummer i mobilfeltet i StudentWeb, og ansatte må ha fått det registrert i SAP/ESS.
  • Telefonnummeret må legges inn uten mellomrom på formen +47xxxxxxxx. 

Har du bank-ID kan du også benytte ID-porten til identifisering der alternativet er tilgjengelig.

Opprette passord første gang

Fyll inn brukernavnet du har mottatt på SMS, og mobilnummeret som er registrert i StudentWeb eller Lønns-og personalsystemet (SAP). 

Når alt er fylt ut korrekt og du trykker "fortsett", vil engangspassord bli sendt til mobil. Dette skriver du inn på skjermen for å lage ditt eget passord.

Du kan alternativt velge "Logg inn via ID-porten", som lar deg bruke BankID for å identifisere deg.

Krav til passord

For å få laget et gyldig passord følger du kravene angitt på passord.nih.no. Først når styrkeindikatoren lyser grønt med teksten "Passordstyrke godkjent" kan du gå videre.

Husk at passord aldri bør kunne relateres til deg (f.eks. navn, fødselsdato, bosted osv.). Passordet kan ikke være for likt et du har hatt tidligere.

Bytte passord

Bytte av passord gjøres kun via https://passord.nih.no

Passord må byttes minimum én gang i året. Du vil bli varslet via din NIH-e-post en måned før fristen. Dersom du ikke har byttet i tide blir kontoen stengt og du må gå til bestilling av passord ("glemt passord") for å gjenåpne kontoen.

NB! Passord kan IKKE byttes via Canvas eller Webmail/Office 365.

Glemt eller utgått passord

Har du glemt passordet nullstiller du dette ved å bestille engangspassord og sette nytt passord som beskrevet over. Er kontoen din stengt som følge av manglende passordbytte, gjenåpnes konto når du nullstiller passordet.

Brukerkontoens varighet

Når studieretten er avviklet vil en studentkonto være åpen 60 dager i etterkant. Ansattes kontoer skal stenges ved fratredelse.