Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Dette er et studium for deg som vil bli lærer i kroppsøving og idrettsfag og allerede har bachelor- eller mastergrad.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april

Studieplan

Praktisk- pedagogisk utdanning

Studiepoeng

60

Studieplasser

60

Pris

Semesteravgift kr. 840,-

Søknadsinformasjon

Innhold

Praktisk- pedagogisk utdanning gir deg kunnskap om praktisk og teoretisk pedagogikk. Gjennom fagdidaktikk i kroppsøving lærer du hvordan du kan formidle din idrettsfaglige kompetanse fra bachelorstudiene til elever på ulike nivåer.

Du lærer å vurdere elevers ulike forutsetninger for kroppsøving, utarbeide undervisningsopplegg og gjennomføre undervisning.

Arbeidsformer og organisering

PPU.JPG
 
Studiet har forelesninger, praksis, problembasert læring, egenstudier og gruppearbeid med og uten veiledning. Du vil lære å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre opplæring i kroppsøving i praksisperiodene.
 
I løpet av studiet er det 12-14 ukers praksis i grunn- og videregående skole.

Øvrig informasjon

Politiattest

Dette er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Søkere som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart.

Tuberkulosetesting

Studenter ved denne utdanningen plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for tuberkulose ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

Jobbmuligheter

Etter fullført praktisk-pedagogisk utdanning får du tittelen adjunkt, og du kan undervise i grunnskolen (5. trinn og oppover) og i videregående skole. I kombinasjon med mastergrad i idrettsvitenskap gir studiet tittelen lektor. Kombinerer du studiet med fysisk aktivitet og funksjonshemming, får du kompetanse til å jobbe med elever med spesielle behov.
 
Det er også andre arbeidsmuligheter i privat og offentlig sektor for deg som har en kombinasjon av pedagogisk og idrettsfaglig kompetanse.

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Opptakskontoret
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14

Bestill studieveiledning