Idrett, kultur og utviklingssamarbeid

Ønsker du å studere idrett og samtidig jobbe som frivillig bistandsarbeider i andre kulturer?

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april

Studieplan

Idrett, kultur og utviklingssamarbeid

Studiepoeng

60

Studieplasser

20

Pris

Semesteravgift kr 930,-

Søknadsinformasjon

Innhold

Husk å søke som idrettsfrivillig innen 15. februar

Studiet gir deg innsikt i forholdet mellom idrett og internasjonalt utviklings- og fredsarbeid, i andre kulturer og i idrett som kulturfenomen. Studiet gir deg et reflektert forhold til bistandsproblematikk og kultur, med et spesielt fokus på de muligheter og begrensninger idrett og fysisk aktivitet har i denne sammenhengen. Du vil bl.a. være med å utvikle idrettsbistandsprosjekter, veilede lokale trenere/ledere i organisering av idrettsaktiviteter og bistå lærere i kroppsøving.

I løpet av dette studiet vil du få kjennskap til:
  • Norsk bistands- og idrettsbistandspolitikk
  • Forholdet mellom idrett og internasjonalt utviklings- og fredsarbeid
  • Idrett i Afrika og evt. andre kontinenter
  • Idrett som kulturfenomen

Arbeidsformer og organisering

Required courses
Course code Course title ECTS Semester
IKU201 Sport and development 10 ECTS Fall
IKU211 Sport and development in practice 10 ECTS Fall
IKU221 Intership "Youth Sport Exchange Program" (YSEP)   Fall and spring
SPM122 Sport for development and sustainability 10 ECTS Fall and spring
IKU220 Research Project 20 ECTS Spring
UWC Sport for development in the Global South 10 ECTS Spring

 

Praksis

Frivilligarbeidet bygger på stor grad av ideell innsats og gjennomføres som frivillig i et samarbeidsland i regi av Norges idrettsforbund (NIF), eller andre organisasjoner. Arbeidsoppgavene består blant annet i å bistå lærere i kroppsøving, veilede lokale trenere/ledere i organisering av idrettsaktiviteter og administrativt arbeid i idrettsorganisasjoner. Se introduksjonsfilmen om programmet eller les om Camilla Grandes og Raymond Bommens erfaring fra praksisarbeidet i Afrika.

Øvrig informasjon

Søknadsprosedyre

NIF organiserer og finansierer praksisoppholdet for studenter som ønsker å reise ut gjennom Idrettens Fredskorps. Ønsker du å reise som idrettsfrivillig gjennom Idrettens fredskorps, må søknad sendes til NIF innen 15. februar. 

Ønsker du å reise som idrettsfrivillig gjennom andre organisasjoner må du ta kontakt med programansvarlig ved NIH innen 15. mars. 

Videre studier

Studiet kan inngå som en del av en bachelorgradgrad ved NIH, og viderefor opptak til masterstudier. Institutt for idrett og samfunnsvitenskap kan tilrettelegge for studenter som ønsker å studere idrett, kultur og utviklingssamarbeid på mastergradsnivå innenfor fagemnene idrettssosiologi, idrettshistorie/-filosofi og Sport Management.

Studieavgift

Regjeringen har vedtatt at det skal innføres skoleavgift for alle studenter som kommer fra land utenfor EU/EØS og Sveits fra og med studieåret 2023/24. NIH vil informere om beløp så snart dette er besluttet.

Dette gjelder ikke for utvekslingsstudenter. 

Jobbmuligheter

Muligheter i arbeidslivet

  • Norges idrettsforbund og andre idrettsorganisasjoner, nasjonalt og internasjonalt, som bruker idrett som et virkemiddel i utviklings- og fredsarbeid
  • Offentlige etater og private organisasjoner som har utviklings- og fredsarbeid, internasjonalt bistandsarbeid eller migrasjon som mål
  • Offentlige etater og private organisasjoner som har integreringsarbeid som mål
  • Private organisasjoner som arbeider med idrett i et norsk flerkulturelt samfunn
  • Jobb i skoleverket i kombinasjon med andre fag

Her kan du se flere jobbmuligheter!

Les hvordan det gikk med studenter som ble idrettsfrivillig. 

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Opptakskontoret
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august

Bestill studieveiledning