Skjemaer

På denne siden finner du diverse skjemaer fra Studieavdelingen. De samme skjemaene kan fås i papirversjon hos Servicetorget.

Skjemaene er i pdf-format. Du kan laste ned Acrobat Reader gratis fra Adobe.

Skjemaer på bokmål Skjema på nynorsk
Begrunnelse for karakter Grunngjeving for karakter
Begrunnelse for karakter på gruppeeksamen Grunngjeving for karakter på gruppeeksamen
Bestilling av vitnemål Tinging av vitnemål
Forside for oppgaver (word) Framside for oppgåver (word)
Innpassing av emne Innpassing av emne
Klage på karakter Klage på karakter
Klage på karakter på gruppeeksamen Klage på karakter på gruppeeksamen
Oppmelding til fag- og metodeeksamen PhD Oppmelding til fag- og metodeeksamen PhD
Oppmelding til avsluttende mastereksamen  
Tilrettelegging_eksamen og/eller undervisning  
Særordning ved eksamen: Fitness deltid Særordning ved eksamen: Fitness deltid
Trekk fra emne/eksamen Trekk frå emne/eksamen
Forside_Masteroppgaven