Brukernavn og passord

Du trenger brukernavn og passord for å logge inn på høgskolens maskiner, bruke e-post, VPN, trådløst nett, få tilgang til Canvas og andre tjenester som benytter FEIDE-innlogging.

 • glemt brukernavn
 • glemt passord
 • bytte passord

Passord og brukernavn "bestilles" via vår selvbetjeningsløsning beskrevet under. Forutsetningene gjelder ved første gangs bestilling av passord for nye studenter, ved glemt passord eller at konto har blitt stengt som følge av manglende passordbytte. 

Forutsetninger for tjenestene

 • Du må være registrert som aktiv student.
 • Du er på forhånd nødt til å ha registrert ditt mobilnummer i mobilfeltet i StudentWeb. Nummeret må registreres uten mellomrom på formen +47xxxxxxxx. Det tar maksimum en natt fra mobilnummeret er korrekt registrert til bestilling av brukernavn og passord vil fungere.
 • Passordsidene våre kan bare betjenes via enheter som støtter 'captcha' (for å bekrefte at du ikke er en robot).

Bestille brukernavn 

Nye studenter som har mobiltelefonnummer korrekt registrert på forhånd vil motta brukernavn via SMS. Dersom du ikke har fått slik SMS eller har glemt brukernavnet, kan dette "hentes" via: http://passord.nih.no  

Etter å ha lagt inn fødsels- eller studentnummer får du opp brukernavnet på skjermen.

Brukernavnet er automatisk generert og er sammensatt av bokstaver i ditt for- og etternavn. Noen av våre systemer er case-sensitive. Dette betyr at du alltid bør skrive brukernavnet ditt med bare små bokstaver.

Bestille passord

Passord bestilles også fra: http://passord.nih.no  

Fyll inn følgende:

 • Brukernavnet (som du har fått tildelt) NB! Små bokstaver.
 • Mobilnummeret som er registrert i StudentWeb
 • Fødsels- eller studentnummer
 • Som et sikkerhetselement må du bekrefte at du ikke er en robot og følge instruksene på skjermen for å komme videre.

Når alt er fylt ut korrekt, vil engangspassord bli sendt til mobilnummeret som er registrert i StudentWeb. Dette bruker du til å lage ditt eget passord senere.

Krav til passord

For å få laget et passord må følgende regler være oppfylt:

 • Passordet må inneholde minst 12 bokstaver. Ingen tall.
 • Passordet må inneholde minst ett mellomrom.
 • Passordet kan ikke inneholde spesialtegn, æ, ø eller å.
 • Passordet bør ikke kunne relateres til deg (for eksempel navn, fødselsdato, bosted osv.)
 • Passordet kan ikke være for likt et du har hatt tidligere.

En vanlig setning er for eksempel et godkjent passord – og er som regel både lett å huske og teknisk sett ganske sikkert.

Bytte passord

Bytte av passord gjøres kun via http://passord.nih.no

Passord må byttes minimum én gang i året. Du vil bli varslet via din NIH-e-post når fristen nærmer seg. Dersom du ikke har byttet innen fristen må du gå til bestilling av passord for å gjenåpne kontoen.

NB! Passord kan IKKE byttes via Canvas eller Webmail/Office 365.

Glemt passord eller brukernavn

Dersom du har glemt brukernavn eller passord bestiller du nytt som beskrevet over i avsnittene "Bestille brukernavn" eller "Bestille passord".

Brukerkontoens varighet

Når studieretten er avviklet vil en studentkonto være åpen 60 dager i etterkant.