Idrettsmedisin

Masterprogrammet i idrettsmedisin kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid med idrettsmedisinske problemstillinger og oppgaver. Kandidater med en mastergrad i idrettsmedisin har forutsetninger for å kartlegge, gjennomføre, kommunisere og evaluere aktivitetsrelaterte tiltak innen helsefremming, forebygging og behandling av livsstilssykdom og helseproblemer knyttet til idrettsutøvelse.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april

Studieplan

Idrettsmedisin

Studiepoeng

120

Studieplasser

25

Pris

Semesteravgift kr. 840,-

Søknadsinformasjon

Opptakskrav

Idrettsmedisin

Poenggrenser

2022: 32,5

Søknadskode

3020

Søk her fra 1. februar

Innhold

Masterprogrammet i idrettsmedisin er et fordypningsstudium hvor studentene skal spesialisere seg innenfor fysisk aktivitet og helse. Fagområdet er tverrfaglig, og mastergraden utdanner høyt kvalifiserte kandidater med evne til kritisk refleksjon innenfor følgende hovedområder:

  • sammenhengen mellom fysisk aktivitet og sykdom
  • forekomst og årsaker til enkelte helseproblemer knyttet til utøvelse av idrett
  • implementering og evaluering av fysisk aktivitet i folkehelsearbeid

Formålet med studiet er å gi kunnskap og ferdigheter som er av betydning for utøvelse av fysisk aktivitet og idrett generelt, bruk av fysisk aktivitet innen forebyggende og helsefremmende arbeid, og i behandling og rehabilitering på ulike nivåer i og utenfor helsevesenet. Det legges særlig vekt på hvordan studentene skal utvikle kritisk tenkning omkring teorigrunnlag og forskning som ligger til grunn for valg av målemetoder, treningsmetoder, aktivitetstype og dosering innen forebygging og behandling av livsstilssykdom og helseproblemer knyttet til idrettsutøvelse.

Arbeidsformer og organisering

 

1.semester, obligatoriske emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester
VIT401 Vitenskapsteori og forskningsetikk 5 sp Høst
MET401 Vitenskapelig metode og statistikk 10 sp Høst
MA450 Assessment of physical activity and fitness 15 ECTS Fall

 

2.semester, obligatoriske emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester
MA451 Fysisk aktivitet og helse 15 sp Vår
MA462 Fordypningsoppgave og kommunikasjon 5 sp Vår
MET420 Spesiell metode - prosjektplan 5 sp Vår

 

2.semester, velg et emne
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester
MA452 Fysisk aktivitet i folkehelsearbeid 5 sp Vår
MA463 HMS, forsøk på mennesker og bruk av eksperimentelle data 5 sp Vår

 

3.semester
Velg et emne eller dra på utveksling
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester
MA505 Prosjektarbeid 30 sp Høst
MA510 Masteroppgave 60 sp Høst og vår

 

4.semester
Fortsett med 60sp masteroppgave eller velg 30sp masteroppgave
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester
MA506 Masteroppgave 30 sp Vår

Masterprogrammet er et toårig studium som totalt gir 120 studiepoeng.  Programmet går over to år der det første året består av metodekurs og fagseminarer (til sammen 60sp). Det andre året skal brukes til å enten gjennomføre en masteroppgave (60sp) eller som en kombinasjon av utveksling eller arbeidslivsrettet prosjektarbeid/internship (30sp) og gjennomføring av en masteroppgave (30sp). Det arbeidslivsrettede prosjektarbeidet/internship kan organiseres som prosjektarbeid av praktisk art i offentlig og privat helsetjeneste, testlaboratorier, treningssenterbransjen, frisklivssentraler eller bidra internt ved instituttet.

Studiet vil være preget av variasjon i undervisnings- og arbeidsformer avhengig av emnet. Det betyr en veksling mellom plenumsforelesninger, studentpresentasjoner, medstudentrespons, problembasert læring, prosjektarbeid, arbeid i store og små grupper med og uten veiledning, diskusjonsgrupper, egenstudier og selvstendig akademisk arbeid.

Øvrig informasjon

Videre studier

Studiet danner grunnlag for Ph.D-studier innen fagområdet fysisk aktivitet og helse hos ulike grupper.

Utvekslingsmuligheter

Det er utvekslingsmuligheter tredje semester og NIH har særlig gode samarbeidspartnere i Norden, Europa, Canada, og USA. Du finner mer informasjon om utveksling på våre utvekslingssider.

Studieavgift

Regjeringen har vedtatt at det skal innføres skoleavgift for alle studenter som kommer fra land utenfor EU/EØS og Sveits fra og med studieåret 2023/24. NIH vil informere om beløp så snart dette er besluttet.

Dette gjelder ikke for utvekslingsstudenter. 

Jobbmuligheter

Kandidater med en mastergrad i idrettsmedisin har forutsetninger for å kartlegge, gjennomføre, kommunisere og evaluere aktivtetsrelaterte tiltak innen helsefremming, forebygging og behandling av livsstilssykdom og helseproblemer knyttet til idrettsutøvelse. Studiet kvalifiserer kandidatene til et bredt spekter av jobbmuligheter innen forsknings-, utviklings- og undervisningssektoren samt innen forebyggende og helsefremmende arbeid på ulike nivåer i og utenfor helsevesenet. Studiet danner også grunnlag for å søke opptak til Ph.d. innen fagområdet idrettsvitenskap.

Se flere jobbmuligheter her!

Kontakt oss

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august