Bachelor i trening, helse og prestasjon

Er du interessert i mennesker, fysisk aktivitet, folkehelse og prestasjon i idrett? Utdanningen gir deg mulighet til å spille en viktig rolle for andre mennesker enten det er på individ, gruppe eller samfunnsnivå gjennom arbeid med fysisk aktivitet, helse og fysisk yteevne.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april/ 1. mars

Studieplan

Trening, helse og prestasjon

Studiepoeng

180

Studieplasser

80

Pris

Semesteravgift kr 930,-

Søk bachelor (3-årig løp)
Søk bachelor (2. & 3. år)

Innhold

Gjennom studiet utvikler du forståelse og kunnskap om sammenhenger mellom ernæring, trening, helse og prestasjon.  På den måten kan du bli den beste rådgiveren, veilederen, treneren og motivatoren enten det er arbeid med barn, unge, voksne, eldre, toppidrettsutøvere eller befolkningen generelt.

Alle fagene på 1.året og høsten 2.året er felles for alle THP studentene (100 studiepoeng). Dette gjelder anatomi, fysiologi, idrett og samfunn, idrettaktivitetsfag, treningslære og ernæring. De resterende fagene er programspesifikke (80 sp). Det er først for høsten 2. studieår du velger å fordype deg i en av de to studieretningene; fysisk aktivitet og helse (FAH) eller trening og prestasjon (TP). Begge retninger tilbyr arbeidsrelevant og spennende yrkespraksis 3.året.

Studieretning fysisk aktivitet og helse

Regelmessig fysisk aktivitet gir positive helseeffekter både fysisk, psykisk og sosialt. Individuelt tilpasset fysisk aktivitet er dermed viktig i forebygging og behandling av ulike tilstander og sykdommer, samt i rehabilitering etter sykdom og skade. Utdanningen bygger på naturvitenskapelige fag og gir deg teoretisk og praktisk kunnskap til å planlegge og lede trening med ulike grupper. Du utvikler kunnskap til å forstå hvordan fysisk aktivitet, inaktivitet og systematisk trening kan påvirke vår helse og fysiske yteevne. Etter avsluttet Ba-grad kvalifiserer du til tittelen «Helse- og treningsfysiolog». Helse- og treningsfysiologer er svært godt kvalifisert til å jobbe i for eksempel frisklivssentraler, rehabiliteringsinstitusjoner, på treningssenter og som testleder på fysiologiske og respirasjonsfysiologiske laboratorier.

Studieretning trening og prestasjon

Gir fordypning innen idrettsfysiologi, biomekanikk og teknologi, og gir god kunnskap om hvordan målrettet trening påvirker vår yteevne og prestasjon. Studiet vektlegger prestasjonsaspektet i idrett, men omhandler også folkehelseaspektet og ulike pasientgrupper. Studiet kvalifiserer til å jobbe innen den profesjonelle idretten hvor kompetanse for fysisk trening, testing av fysisk kapasitet og prestasjonsanalyser er sentrale. Eksempler er topptrenere, barne- og ungdomstrener, fysisk trener i ballspill eller i individuell idrett. Du vil også være svært godt kvalifisert til jobber innen fitnessindustrien.

På studiet lærer du blant annet om:

 • kroppens anatomi, fysiologi og bevegelsesapparatets funksjon
 • kroppens fysiske forutsetninger for at mennesker kan være i aktivitet og ha god helse
 • akutte og langsiktige fysiologiske effekter av fysisk trening og fysisk aktivitet, og hvordan dette påvirker prestasjonen og helse
 •  sammenhenger mellom ernæring, helse og prestasjon
 • forebyggende og helsefremmende arbeid med vekt på fysisk aktivitet for ulike grupper i befolkningen
 • grunnleggende vitenskapelig metodelære og kritisk kildebruk

 

Arbeidsformer og organisering

1. studieår, obligatoriske emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester

THP101

Funksjonell anatomi

10 sp

Høst

IDR107

Idrett og samfunn

10 sp

Høst

IDR111

Ballspill 1

5 sp

Høst

IDR114

Individuelle idretter 2

5 sp

Vår

IDR109

Treningslære

10 sp

Vår

THP100

Humanfysiologi

10 sp

Vår

THP102

Idrettsernæring

10 sp

Vår

 

Trening og prestasjon, 2. studieår, obligatoriske emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester

THP200

Arbeidsfysiologi

10 sp

Høst

THP201

Exercise in practice

10 ECTS

Fall

MET200

Forskningsmetode

10 sp

Høst

THP202

Treningsfysiologi

10 sp

Vår

THP203

Basal biomekanikk

10 sp

Vår

THP204

Metabolisme

10 sp

Vår

 

Trening og prestasjon, 3. studieår høst, anbefalte valgbare emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester

THP300

Sports Biomechanics and Performance Analysis

10 ECTS

Fall

THP301

Cell Biology

10 ECTS

Fall

THP315

Introduction to innovation and entrepreneurship in sport sciences

10 ECTS

Høst

THP311

Idrettsmedisin

10 sp

Høst

 

Trening og prestasjon, 3. studieår vår, obligatoriske emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester

THP305

Yrkespraksis (TP)

10 sp

Vår

THP306

Treningsplanlegging

10 sp

Vår

THP307

Bacheloroppgave (TP)

10 sp

Vår

 

Fysisk aktivitet og helse, 2. studieår, obligatoriske emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester

THP200

Arbeidsfysiologi

10 sp

Høst

THP201

Exercise in practice

10 ECTS

Fall

MET200

Forskningsmetode

10 sp

Høst

THP202

Treningsfysiologi

10 sp

Vår

THP205

Aktivitetsmedisin 1

10 sp

Vår

THP206

Helsekommunikasjon

10 sp

Vår

 

Fysisk aktivitet og helse, 3. studieår høst, anbefalte valgbare emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester

THP302

Personlig trener

10 sp

Høst

THP303

Trening og kreft

10 sp

Høst

THP311

Idrettsmedisin

10 sp

Høst

THP315

Introduction to innovation and entrepreneurship in sport sciences

10 ECTS

Høst

 

Fysisk aktivitet og helse, 3. studieår vår, obligatoriske emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester

THP308

Yrkespraksis (FAH)

10 sp

Vår

THP309

Aktivitetsmedisin 2

10 sp

Vår

THP310

Bacheloroppgave (FAH)

10 sp

Vår

Bachelorprogrammet vektlegger deltakelse i seminar og kollokvium med lærere til stede, problemløsning, prosjektarbeid, laboratoriearbeid, selvstendig arbeid/oppgave, selvstendig studium, trening/øvelser, praksis/yrkespraksis. Det forventes at studentene møter forberedt og deltar aktivt i forelesningstimene. Det gir opplæring i nødvendig bruk av IKT-verktøy og systemer. 

Praksis

På studieretningen fysisk aktivitet og helse gjennomføres det tilsammen 6 ukers praksis hos en av våre eksterne samarbeidspartnere, tre uker før påske og tre uker etter påske våren tredje året. Her ser du liste med eksempler på praksisplasser for 2020.

Øvrig informasjon

Politiattest

Dette er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Søkere som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart.

Tuberkulosetesting

Studenter ved denne utdanningen plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for tuberkulose ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

MRSA

Studenter ved denne utdanningen plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

Utveksling

Studiet legger til rette for utveksling i femte semester hos en av våre partnerinstitusjon i Norden, Europa, Nord-Amerika og Australia.

Videre studier

Bachelorprogrammet kvalifiserer til opptak til masterstudier ved NIH. Etter fullført mastergrad, med samlet karakter B eller bedre, er man kvalifisert til opptak på NIHs doktorgradsprogram, som er en ren forskerutdanning.

Fullført mastergrad kvalifiserer til praktisk- pedagogisk utdanning (PPU påbygningsstudiet) som gir undervisningskompetanse.

Studieavgift

Regjeringen har vedtatt at det skal innføres skoleavgift for alle studenter som kommer fra land utenfor EU/EØS og Sveits fra og med studieåret 2023/24. NIH vil informere om beløp så snart dette er besluttet.

Dette gjelder ikke for utvekslingsstudenter. 

Video

Se vår digitale omvisning av NIHs campus og fasiliteter. 

Jobbmuligheter

Fysisk aktivitet fremmer god helse og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av en rekke sykdommer. Idrett er viktig i samfunnet, som breddefenomen, elite aktivitet og som underholdning. Programmet egner seg for dem som vil jobbe som instruktør eller trener for ulike nivåer og ulike grupper (toppidrettsutøvere, barn og unge, eldre, ulike pasientgrupper), og som i studiet ønsker å fokusere mer på den fysiske og biologiske bakgrunnen for prestasjons- og helseeffekter av fysisk aktivitet.

Utdanningen kvalifiserer til arbeid i:

 • treningssentre
 • idrettsorganisasjoner
 • frivillige organisasjoner (Turistforeningen og Skiforeningen)
 • idrettsbarnehager
 • offentlige etater (Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og fylkeskommuner)
 • privat sektor

Studieretningen Fysisk aktivitet og helse kvalifiserer blant annet til jobber i frisklivssentraler, rehabiliterings- og helseinstitusjoner, arbeidsfysiologiske testlabber.

Studieretningen trening og prestasjon kvalifiserer blant annet til jobber som fysisk trener i ulike idretter (ballspill og individuelle idretter), barne- og ungdomstrener, arbeid på arbeidsfysiologiske testlabber.

Se ulike jobbmuligheter her ->

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Opptakskontoret
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august

Bestill studieveiledning