Studenter leser orienteringskart

Eksamen

Her finner du viktig informasjon som gjelder eksamen og innleveringer.

I studiehåndboka under emneplaner finner du informasjon om vurderingsform. StudentWeb viser hvilke emner du er meldt opp til for inneværende semester.

Oppmelding til eksamen gjøres i Studentweb ved at du godkjenner utdanningsplanen og betaler semesteravgift innen fastsatt frist. Trekk fra eksamen må gjøres senest en mnd. før dato for eksamen.

Ordinær eksamen holdes en gang pr. studieår og du har tre eksamensforsøk pr. emne.

Hvis du strøk på eksamen, var syk eller hadde gyldig fravær har du rett til å gå opp til utsatt eksamen.

Skriftlig skoleeksamen gjennomføres i WiseFLOW. Alle studenter på NIH må anskaffe bærbar PC for gjennomføring av eksamen.

Du kan få innpasset eksterne emner i din utdanning ved NIH. Har du tilsvarende emner fra tidligere studier anbefales du å søke om å få innpasset emnene i studieprogrammet du er tatt opp til ved NIH.

Fusk eller forsøk på fusk møtes med strenge sanksjoner med hensyn til medstudenter, framtidige arbeidsgivere og NIHs omdømme som utdanningsinstitusjon.

Ordinær innlevering av masteroppgaven er 1. juni, med mulighet for innlevering 30. juni. Oppmelding gjøres senest innen 2. mai.