Kursinformasjon

Informasjon og datoer for kurs blir lagt ut fortløpende.

Theory of Science

The course gives 5 credits (studiepoeng) given 100% attendance.

Kvantitative design

Kurset gir 2,5 studiepoeng forutsatt 100% tilstedeværelse