Kurs- og påmeldingsinfo

For mer informasjon om obligatorisk opplæring, se studieplan. Introduksjonskurs og avhandlingsseminar organiseres vår og høst, metodekurs og universitetspedagogikk organiseres om våren, vitenskapsteori om høsten. Se fullstendige emneplaner i Studiehåndboka. Konkrete datoer for kurs blir lagt ut fortløpende. Påmeldinger skal sendes phd-kurs@nih.no. Kurs som er fulltegnet og kurs der påmeldingsfrist er utgått blir fjernet fra denne oversikten.

Theory and Ethics of Science Nov 2021

PhD641 - Theory and Ethics of Science 8-11 November 2021 . Limited number of participants - binding registration before 1st September.

Introduksjonskurs Ph.d. - vår 2021

Introduksjonskurset inngår i det obligatoriske opplæringsprogrammet for stipendiater som er tatt opp etter 1. august 2020. Kurset er forbeholdt kandidater ved NIH som er tatt opp ved doktorgradsprogrammet ved kursstart.

Qualitative methodology May 2021

This course aims to provide students with knowledge about the range of ontological and epistemological foundations underpinning qualitative research in sport studies. The course will be open for NIH-candidates only. Register for this course by 9th April.

Fag og metode - In depth academic and methodological study

Det skal avlegges en fag- og metode-eksamen innen første år etter at studiet har startet. Denne eksamen skal inneholde en skriftlig og en muntlig komponent. Dette emnet er bare aktuelt for kandidater som ble tatt opp før 1. august 2020. Fortløpende påmelding.

Eksterne kurs - informasjon

Det er mulig å få godkjent studiepoeng for ph.d. kurs fra andre institusjoner som en del av den obligatoriske metodeopplæringen. Søknad med utførlig beskrivelse sendes KFU ved Gro Styrmo. Det anbefales at søknad sendes før du melder deg på/gjennomfører slike kurs.