Ph.d.-programmet

Regelverk, studieplaner, roller og ansvar ulike aktører, kontaktpersoner