Ph.d.-programmet

NIH er en internasjonal ledende vitenskapelig høgskole med stor bredde i fagtilbudet og solide forskningsmiljøer. En doktorgrad fra NIH kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.