Installering av EndNote for Mac

Gå til https://www.alfasoft.com/no/nih, skriv inn ditt navn og NIH-epostadresse (@student.nih.no) og klikk på "Send":

image95uif.png

Du får en kvitteringsskjerm:

imaget719p.png

Innen 1 time skal du ha mottatt en epost med lenke til installasjonsfil – klikk på lenken.

Du får opp følgende bilde hvor du klikker på "OK":

imageq2p.png

Når filen er lastet ned, kan du dobbeltklikke på den hvis den ikke åpnes automatisk. Du får opp følgende bilde hvor du dobbeltklikker for å starte installasjonen:

imagext8gk.png

Følgende melding kommer opp, og her klikker du "Åpne":

imagewqs95.png

Følgende bilde kommer opp, og du klikker "Next":

imagemr2bi.png

Følgende bilde kommer opp, og du klikker "Next":

image989xj.png

Installasjonen starter, og du kan etterhvert få spørsmål om administrator-passordet på Mac'en din. Skriv det inn og klikk "OK":

imagefgbd5.png

Når installasjonen er ferdig, får du dette bildet hvor du klikker på "Done":

imageyyaes.png

Når du åpner EndNote første gang, kan du få opp spørsmål om du ønsker å oppdatere programmet til en nyere versjon. Klikk da "Download and Install".

Installasjonen og oppdateringen er ferdig. Gå til denne siden for å endre innstillinger før programmet tas i bruk.

Har du spørsmål? Se bibliotekets side med hjelp og kontaktinformasjon for EndNote.