Pensum - Søke etter litteratur - Hva er en vitenskapelig artikkel - Bestille bøker og artikler - Bøker om det å skrive - Skrivehjelp på internett - EndNote - APA-veiledning - Masteroppgaven - Bilder som fritt kan brukes - Tilgang hjemmefra/off campus

Søke etter litteratur - Bestille bøker og artikler - Tidsskrifter - EndNote - APA-veiledning - Publisering og open access - Copyright-spørsmål - ISBN-nr - Tilgang hjemmefra/off campus

Aktuelt

ÅPNINGSTIDER

Betjent:
Mandag-fredag 
Lørdag 
Søndag
10:00-18:00
11:00-15:00
Stengt
Adgang med kort og kode
(for studenter og ansatte):
Mandag-fredag 
Lørdag 
Søndag
08:30-18:00
11:00-15:00
Stengt

Ikke student eller ansatt på NIH? Kontakt oss på library@nih.no.

Kontakt oss

Telefon: 23 26 20 47
E-post: library@nih.no 
Facebook: @NIHbiblioteket   
Instagram: biblioteket_nih