Pensum - Søke etter litteratur - Hva er en vitenskapelig artikkel - Bestille bøker og artikler - Bøker om det å skrive - Skrivehjelp på internett - EndNote - APA-veiledning - Masteroppgaven - Bilder som fritt kan brukes - Tilgang hjemmefra/off campus

Søke etter litteratur - Bestille bøker og artikler - Tidsskrifter - EndNote - APA-veiledning - Publisering og open access - Copyright-spørsmål - ISBN-nr - Tilgang hjemmefra/off campus

Aktuelt

 

ÅPNINGSTIDER

Betjent:
Mandag-fredag
Lørdag
Søndag
10:00-18:00
11:00-15:00
STENGT
Adgang med kort og kode
(for studenter og ansatte):
Mandag-fredag
Lørdag
Søndag
08:30-18:00
11:00-15:00
STENGT

Biblioteket er åpent for studenter og ansatte ved NIH. Andre bes ta kontakt på epost.

Kontakt oss

Telefon: 23 26 20 47
E-post: library@nih.no 
Facebook: @NIHbiblioteket   
Instagram: biblioteket_nih