Pensum - Søke etter litteratur - Hva er en vitenskapelig artikkel - Bestille bøker og artikler - Bøker om det å skrive - Skrivehjelp på internett - EndNote - APA-veiledning - Masteroppgaven - Bilder som fritt kan brukes - Tilgang hjemmefra/off campus

Opplæring i litteratursøk - Bestille bøker og artikler - EndNote - APA-veiledning - Publisering og open access - Copyright-spørsmål - ISBN-nr - Tilgang hjemmefra/off campus

Aktuelt

ÅPNINGSTIDER

Betjent:
Hverdager 08:30-19:00
Lørdag 11:00-15:00
Adgang med kort og kode:
Hverdager 07:00-21:30
Lørdag-søndag 09:00-17:30
IT-support i biblioteket:
Hverdager 12:00-14:00

Kontakt oss

Telefon: 23 26 20 47
E-post: library@nih.no 
Facebook: @NIHbiblioteket   
Instagram: biblioteket_nih