Idrettsfysioterapi

Masterprogrammet i idrettsfysioterapi gir deg kunnskap og ferdigheter i å utføre klinisk arbeid og forskningsarbeid. Du lærer om forebygging, behandling og rehabilitering av idrettsskader.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april

Studieplan

Idrettsfysioterapi

Studiepoeng

120

Studieplasser

20

Pris

Semesteravgift kr. 840,-

Innhold

Dette studiet har opptak annethvert år. Neste opptak er i 2023, med studiestart høsten 2023.

Sentrale emner i studiet:

  • Gi innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske emner knyttet til forskning innen idrettsfysioterapi.
  • Gi kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder, og erfaring med å arbeide selvstendig og kritisk med forskningsproblemer innen idrettsfysioterapi.
  • Gi faglig og fagteknisk kunnskap som setter deg i stand til å utføre forskning og foreta vurdering av egne og andres forskningsarbeider.
  • Gi faglig og klinisk fordypning i idrettsfysioterapi slik at du fyller basiskravene til spesialisttittelen i idrettsfysioterapi.

Arbeidsformer og organisering

Første studieår (60 studiepoeng) gir deg innsikt i idrettsfysioterapi og vitenskapelig metode. Masteroppgaven er et selvstendig arbeid som gjennomføres i andre studieår og utgjør 40 studiepoeng.

I andre studieår har studentene tre måneder praksis ved et fysikalsk institutt (20 studiepoeng). De tre praksisstedene studentene tilknyttes er:

  • Nimi, Ullevål Stadion i Oslo
  • Best Helse på Ekeberg i Oslo
  • Gnist i Bærum.

Studentene vil i denne perioden få en midlertidig avtale med Helfo som gir inntekt fra behandlingen av pasienter i form av refusjon og egenandeler etter takstplakaten. Til fradrag kommer kostnader for praksisperioden som betales direkte til praksisstedet. Kostnadene er lavere enn inntektene fra pasientbehandling i praksisperioden.

Studiet er preget varierte undervisnings- og arbeidsformer, med veksling mellom forelesninger, egenstudier, arbeid i store og små grupper med og uten veiledning, fremlegging av arbeid både muntlig og skriftlig, for eksempel resymé og kritisk analyse av pensumartikler, prosjektrapporter og gruppeoppgaver. En mastergrad i idrettsfysioterapi gir spesiell kompetanse ved søknader til stillinger innen fysioterapi og rehabilitering.

Øvrig informasjon

Politiattest

Dette er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Søkere som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart.

Tuberkulosetesting

Studenter ved denne utdanningen plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for tuberkulose ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

 

Jobbmuligheter

En mastergrad i idrettsfysioterapi gir spesiell kompetanse ved søknader til stillinger innen fysioterapi og rehabilitering.

Se flere jobbmuligheter her!

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Opptakskontoret
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14

Bestill studieveiledning