Idrettspsykologi

Studiet egner seg for de som ønsker å jobbe innen idretts- og undervisningssektoren eller i kontekster og praksiser hvor fysisk aktivitet og idrettspsykologi er relevant.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april

Studieplan

Idrettspsykologi

Studiepoeng

120

Studieplasser

15

Pris

Semesteravgift kr. 840,-

Søknadsinformasjon

Opptakskrav

Idrettspsykologi

Poenggrenser

2022: Alle kval.

Søknadskode

3024

Søk her fra 1. februar

Innhold

Master i idrett og samfunnsvitenskap er et program innenfor det humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsfeltet med svært gode muligheter til faglig fordypning, i tett kontakt med yrkeslivet. Samfunnet er i stadig utvikling og våre studieretninger vil gi deg solid og oppdatert kunnskap om idrettens betydning.

Studieretning idrettspsykologi er et fordypningsstudium der studentene spesialiserer seg innenfor idrettspsykologi.

Studentene gis en grundig innføring i idrettspsykologiske teorier fra første semester. Studentene får gjennom hele det første året en grundig innføring i kvantitativ og kvalitativ metode.

I 2. semester inngår idrettspsykologi som et teoretisk rammeverk studentene bruker for å analysere og besvare problemstillinger i samarbeid med en ekstern partner (bedrift, organisasjon eller offentlig virksomhet) i form av emnet Prosjektdesign i bedrift.   

Det tredje semesteret gir en stor grad av valgfrihet. Vi tilbyr valgfrie fordypningsemner i idrettspsykologi der studentene spesialiserer seg ytterligere i idrettspsykologisk teori og relevante problemstillinger. For de som ønsker det, legges det til rette for et utenlandsopphold.

Fjerde semester skriver alle studentene en avsluttende masteroppgave.

Arbeidsformer og organisering

Felles for studieprogrammet

Studieprogrammet Idrett og samfunnsvitenskap har flere fellesemner i løpet av studiet. De ulike studieretningene benytter varierte arbeidsformer som forelesninger, seminardeltakelse og prosjektjobbing i grupper.

Master i idrett og samfunnsvitenskap

1. semester, obligatoriske emner, retning idrettspsykologi
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester

MA470

Advanced Sport Psychology

15 sp

Høst

VIT401

Vitenskapsteori

5 sp

Høst

MET402

Kvantitativ metode

10 sp

Høst

 

2. semester, obligatoriske emner, retning idrettspsykologi
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester

MA475

Prosjektdesign i arbeidslivet

20 sp

Vår

MET403

Kvalitativ metode

10 sp

Vår

 

3. semester, retning idrettspsykologi
Velg 2 emner fra emnepakke idrettspsykologi og 1 valgbare emner, 30 sp til sammen,
eller masteroppgave 60 sp eller dra på utveksling
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester
MA530

Prestasjonspsykologi og  og valgbare emner

10 sp

Høst

MA531

Psychology of exercise og physical activity

10 sp

Høst

 

Valgbare emner

10 sp

Høst

 

Eller velg utveksling

30 sp

Høst

MA550

Eller velg masteroppgave

60 sp

Høst og vår

 

4. semester, retning idrettspsykologi
Fortsett med 60 sp masteroppgave eller velg 30 sp masteroppgave
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester

MA545

Masteroppgave i Idrett og samfunnsvitenskap

30 sp

Vår

Spesifikt for studieretning idrettspskologi

Hele studieløpet legger vekt på studentaktive læringsformer. Det legges opp til aktiv diskusjon av fagstoff og du vil bli bedt om å fremføre og presentere litteratur, eget arbeid og erfaringer fra praksis.

Mye av undervisningen finner sted i arbeids- og samfunnslivet. Her vil du bruke kunnskap i praksis, bidra til utvikling og komme i kontakt med caser i yrkesutførelsen.

Som student vil du bruke ulike analyseverktøy til å besvare teoretiske og praktiske problemstillinger, både alene og i gruppe. Selvstendige arbeider vil presenteres både i skriftlige og muntlige former.

Øvrig informasjon

Videre studier

Studiet danner grunnlag for Ph.D-studier innen fagområdet coaching og idrettspsykologi.

Utvekslingsmuligheter

Vi oppfordrer alle studenter i til å ha et utenlandsopphold i løpet av studietiden og har attraktive samarbeidspartnere over hele verden.

Det er utvekslingsmuligheter tredje semester og NIH har særlig gode samarbeidspartnere i Norden, Europa, Canada, og USA. Du finner mer informasjon om utveksling på våre utvekslingssider.

Studieavgift

Regjeringen har vedtatt at det skal innføres skoleavgift for alle studenter som kommer fra land utenfor EU/EØS og Sveits fra og med studieåret 2023/24. NIH vil informere om beløp så snart dette er besluttet.

Dette gjelder ikke for utvekslingsstudenter. 

Jobbmuligheter

Etter fullført studium vil du kunne jobbe i mange sektorer i det private, offentlige og i frivillige organisasjoner. Du vil være godt utdannet innen viktige område innen psykologi og tilgrensende fagområder, for eksempel pedagogikk, sosiologi, coaching og sport management. Kunnskapen, kompetansene og ferdighetene du tilegner deg vil gjøre deg til en høyt presterende medarbeider på arbeidsplassen og være kvalifisert til å veilede andre.

Se flere jobbmuligheter her!

Kontakt oss

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august