Idrett og samfunn

Er nordmenn født med ski på beina? Er nordmenn mer moralsk "høyverdige" enn andre i dopingsaker? Hvem driver egentlig med idrett? Årsstudiet i idrett og samfunn benytter filosofiske, sosiologiske, kulturelle og historiske perspektiver til å vurdere idrett som kulturfenomen, og hvilken verdi idretten har i samfunnet.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april/ 1. mars

Studieplan

Idrett og samfunn

Studiepoeng

60

Studieplasser

35

Pris

Semesteravgift kr 840,-

Innhold

Utdanningen gir deg forståelse av hvilken betydning idrett har for individer, ulike befolkningsgrupper, samfunn og kulturer, og hvordan idretten blir og har blitt påvirket av samfunnet det er en del av.

Du får innsikt i idrettens betydning for individ og samfunn gjennom fagområder som idrettssosiologi og idrett og media. Du lærer blant annet om hvordan idretten har blitt som den har blitt, forholdet mellom idrett og miljø, og om idrett, etikk og filosofi.

Arbeidsformer og organisering

Obligatoriske emner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester
IS200 Historiske perspektiver på idrett 10 sp Høst
IS205 Sosiologiske perspektiver på idrett 10 sp Høst
IS225 Helse, kultur og samfunn 10 sp Høst
SPM102 Idrettens lederskap 10 sp Høst/vår
IS210 Filosofiske perspektiver på idrett 10 sp Vår
SPM351 Idrett, media og kommunikasjon 10 sp Vår

 

Utdanningen er lagt opp slik at du lærer å undersøke og formidle forholdet mellom idrett, individ og samfunn på en systematisk og vurderende måte.
Undervisningen er en kombinasjon av lærerstyrt undervisning, ulike former for gruppearbeid, framføringer og individuelt studium.

Øvrig informasjon

Videre studier

Årsstudiet i idrett og samfunn kan inngå i en bachelorgrad i Sport Management, og kvalifiserer da for opptak til master i idrettsvitenskap. Studiet kan også kombineres med andre utdanninger.

Studieavgift

Regjeringen har vedtatt at det skal innføres skoleavgift for alle studenter som kommer fra land utenfor EU/EØS og Sveits fra og med studieåret 2023/24. NIH vil informere om beløp så snart dette er besluttet.

Dette gjelder ikke for utvekslingsstudenter. 

Muligheter i arbeidslivet

I kombinasjon med andre studier vil programmet gi en plattform for å arbeide med idrett som journalist, med idrettspolitikk eller i offentlig forvaltning m.m.

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Opptakskontoret
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august

Bestill studieveiledning