Webbasert datainnsamlingsverktøy - SurveyXact

SurveyXact er et brukervennlig og fleksibelt web basert verktøy for utvikling, gjennomføring og analyse av spørreundersøkelser som er tilgjengelig for NIH ansatte og studenter.

Ansatte og studenter kan ta i bruk systemet ved å logge deg inn her, bruk samme brukernavn og passord som på NIH nettet.

Kom i gang med SurveyXact er en enkel innføring i systemet som skal gjøre deg som bruker i stand til å opprette ditt eget spørreskjema på en fornuftig måte, få skjemaet distribuert og få på plass en solid analyse. Verktøyet er lagt opp på en logisk måte for å underbygge dette. 

Logg deg inn her!


SurveyXact og GDPR: SurveyXact lagrer alle respondenters IP-adresser i seks måneder. Et forskningsprosjekt som benytter SurveyXact (email eller SMS) må meldes til NSD. 

Les mer om SurveyXact og GDPR.