SurveyXact: Web-basert datainnsamlingsverktøy

SurveyXact er et brukervennlig og fleksibelt web basert verktøy for utvikling, gjennomføring og analyse av spørreundersøkelser som er tilgjengelig for NIH ansatte og studenter.

Ansatte og studenter kan ta i bruk systemet ved å logge deg inn her, bruk samme brukernavn og passord som på NIH nettet.

Kom i gang med SurveyXact er en enkel innføring i systemet som skal gjøre deg som bruker i stand til å opprette ditt eget spørreskjema på en fornuftig måte, få skjemaet distribuert og få på plass en solid analyse. Verktøyet er lagt opp på en logisk måte for å underbygge dette. 

Logg deg inn her!

Ny bruker

Hvis du ikke har brukt systemet før må du først opprette deg selv ved å logge inn med samme brukernavn og passord som på NIH nettet. 

Deretter send en e-post til Kaja Stene på Avdeling for forskning og bibliotek og forteller hva du skal bruke SurveyXact til:

  • opprette egne undersøkelser eller  
  • bare arbeide med andres undersøkelser

SurveyXact og GDP

SurveyXact lagrer alle respondenters IP-adresser i seks måneder. Et forskningsprosjekt som benytter SurveyXact (email eller SMS) må meldes til NSD. 

Les mer om SurveyXact og GDPR.