SurveyXact: Web-basert datainnsamlingsverktøy

SurveyXact er et brukervennlig og fleksibelt web basert verktøy for utvikling, gjennomføring og analyse av spørreundersøkelser som er tilgjengelig for NIH ansatte og studenter.

Ansatte og studenter kan ta i bruk systemet ved å logge deg inn via Feide. Bruk samme brukernavn og passord som på NIH nettet.

Logg deg inn her!

Ny bruker

Hvis du ikke har brukt systemet før må du først opprette deg selv ved å logge inn med samme brukernavn og passord som på NIH nettet. 

Bruksanvisning

Kom i gang med SurveyXact (pdf) er en enkel innføring i systemet som skal gjøre deg som bruker i stand til å opprette ditt eget spørreskjema på en fornuftig måte, få skjemaet distribuert og få på plass en solid analyse. Verktøyet er lagt opp på en logisk måte for å underbygge dette. 

SurveyXact og GDP

SurveyXact lagrer alle respondenters IP-adresser i seks måneder. Et forskningsprosjekt som benytter SurveyXact (email eller SMS) må meldes til NSD. 

Les mer om SurveyXact og GDPR.