SurveyXact: Web-basert datainnsamlingsverktøy

SurveyXact er et brukervennlig og fleksibelt web basert verktøy for utvikling, gjennomføring og analyse av spørreundersøkelser som er tilgjengelig for NIH ansatte og studenter.

  Ansatte og studenter kan ta i bruk systemet ved å logge deg inn via Feide. Bruk samme brukernavn og passord som på NIH nettet.

  Logg deg inn her!

  Ny bruker

  Hvis du ikke har brukt systemet før må du først opprette deg selv ved å logge inn med samme brukernavn og passord som på NIH nettet. 

  Bruksanvisning

  På hjemmesiden til SurveyXact finner du en omfattende brukerhåndbok, hjelpsomme videoguider (spesielt for nye brukere) og supportartikler som tar for seg «ofte stilte spørsmål».

  Kostnad

  Bruk av SurveyXact er i utgangspunktet gratis for forskere og studenter ved NIH. Kostnader til utsendelse via SMS må dekkes av det enkelte prosjekt.

  SurveyXact og GDPR

  Et forskningsprosjekt som benytter SurveyXact (email eller SMS) må meldes til NSD.  

  Persondata i en eksisterende undersøkelse kan slettes og data i en undersøkelse kan anonymiseres. Les om anonymisering i SurveyXact.

  Innsamling av røde og sorte data

  NIH har nå fått på plass to-faktoridentifisering for undersøkelser der det skal innhentes personopplysninger som er i kategorien «røde» data. To-faktoridentifiseringen gjelder for prosjektleder, ikke for den enkelte prosjektdeltaker. Prosjekter som skal innhente/behandle personopplysninger i kategori «sort» - altså svært sensitive data - kan ikke bruke SurveyXact. Innsamling av svært sensitive data må gjøres via Nettskjema/TSD.

  Prosjektleder er ansvarlig for å vurdere hva slags data som samles inn.  Se «klassifiseringsguide» for hvordan  data skal kategoriseres. Kategoriseringen avspeiler risikoen; hvor store skadevirkninger kan det ha dersom informasjon kommer på avveie.

  For opprettelse av to-faktoridentifisering

  Send epost til superbruker SurveyXact/personvernrådgiver Kaja Stene og legg inn mobilnummer i SurveyXact (se «Profil» oppe i høyre hjørne inne i systemet – trykk «rediger» og så «rediger bruker»). Så snart tilgang er opprettet kan forsker flytte sin undersøkelse til området «Undersøkelser med to-faktor».  Flyttingen skal ikke påvirke allerede innsamlede data.

  Det er mulig å gi andre brukere tilgang til denne undersøkelsen – eksempelvis til en masterstudent forskeren er veileder for. Masterstudenten må da ha registrert mobilnummeret sitt på sin profil.

  En forsker som har fått to-faktoridentifisering må ikke legge alle sine undersøkelser til området «Undersøkelser med to-faktor».