Valg av idretter

Du som er student på 2.år faglærer skal velge idretter på FKI226-individuelle idretter og FKI227-lagidretter. FKI227 gjennomføres i høstsemesteret og FKI226 gjennomføres i vårsemesteret.

Du må foreta valg av idretter så raskt som mulig, og senest 20. august.
Dette valget er endelig og kan ikke endres.

Du skal velge 3 av 5 idretter innen FKI227 lagspill og 3 av 5 idretter innen FKI226 individuelle idretter. Det må være påmeldt minimum 8 studenter i den enkelte idrett for at aktiviteten skal gjennomføres.

Du velger PM (praktisk-metodisk eksamen) i enten FKI226 eller FKI227.  I tillegg skal du avlegge en 2 timers skriftlig eksamen i både individuelle idretter og lagspill. Det er krav om 80 % deltakelse i undervisningen. 

Du har  ikke anledning til å gjøre om valget av idretter og PM etter fristen. Alle spørsmål du har i forhold til dine valg av idretter og PM rettes til tonje.larsson@nih.no ved Studieseksjonen.

  

Husk å notere ned de valg du gjør. Du vil kunne se dine idretter i studentweb fra den 24. august.