Utenlandsk bakgrunn

Norges idrettshøgskole har et ønske om å være en utdanningsinsitusjon som tiltrekker seg studenter med ulik kulturell bakgrunn.  Dette er en anonym undersøkelse, hvor kun statistikk vil bli benyttet. Vi ønsker å se om vi lykkes med våre rekrutteringstiltak.