Kvittering for registrering

Takk for at du har registrert informasjon om pårørende. På den måten vil vi kunne bidra til å hjelpe deg om noe uforutsatt oppstår.

Har du spørsmål til HMS arbeidet ved NIH kan personalavdelingen ved NIH kontaktes.

Med vennlig hilsen

Studieseksjonen