Utsatt eksamen - deltidsstudier

Har du spørsmål vedrørende utsatt eksamen ta kontakt med Kristin Aadland.