Rettledninger

Under finner du rettledninger til timeplanen og studentweb

Timeplan

Søk gjøres direkte i timeplanen. Her kan du søke på studieprogram, gruppe, emne, foreleser og rom. Du kan også lage kombinasjon av de ulike objekter og lage kombinasjoner av emner.

Emner kan søkes opp enten ved å skrive inn emnekode eller emnenavn. Studieprogram kan søkes opp ved å skrive kode for programmet eller navn på programmet. Emnekoder og navn på studieprogram finner du i studie- og emneplanene.

Vær oppmerksom på at det kan gjøres endringer i timeplanen. Vi anbefaler deg derfor å sjekke timeplanen ukentlig. Endringer som skjer innenfor en uke sendes pr. sms. Sørg for å registrere ditt mobilnummer i studentweb.

Her henter du opp timeplanen

Studentweb

Studentweb er en nettbasert tjeneste for behandling og presentasjon av person- og studentopplysninger. Tjenesten krever at du identifiserer deg med fødselsnummer og din PIN-kode.

På StudentWeb kan du

  • finne betalingsinformasjon for semesteravgift
  • fylle ut og bekrefte utdanningsplan
  • annullere/endre vurderingsmeldinger
  • se hvilke emner du er vurderings- og undervisningsmeldt til  
  • se dine vurderings-/eksamensresultater
  • se hvilke opplysninger som er sendt til Lånekassen
  • oppdatere adresse
  • få tilsendt ny PIN-kode eller endre din gamle PIN-kode

Tjenesten er kryptert. Det vil si at opplysningene du oppgir blir kodet til en uforståelig tekst, slik at den ikke kan leses av andre.

Logg på StudentWeb

Utdanningsplan

Alle heltidsstudenter skal ha en utdanningsplan. Utdanningsplanen er en kontrakt mellom NIH og studenten, og skal angi begge parters viktigste rettigheter og plikter.

Utdanningsplanen er også et verktøy for å planlegge studieløpet for hver enkelt student, samt gi NIH et grunnlag til å kunne planlegge og tilrettelegge undervisning og studier på en best mulig måte for studentene.

Bekreftelse av utdanningsplanen

Du bekrefter og endrer din utdanningsplan i StudentWeb. Når bekrefter utdanningsplanen, vil du automatisk meldes opp til undervisning og eksamen i de emnene du har valgt. Informasjon om emnene finner du i studie- og emneplanene.

Frister

Bekreftelse av utdanningsplanen skjer for ett semester om gangen. Fristen for høstsemestret er andre fredag etter studiestart. Fristen for vårsemestret er 1. desember. Samme frist gjelder for betaling av semesteravgift. Studenten har selv ansvar for å overholde disse fristene, og hvis fristen ikke overholdes vil dette medføre tap av studieretten (jfr. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole § 18.4).

PIN-kode

PIN-koden hentes i Studentweb ved første pålogging. Fyll inn fødselsnummer og trykk på "send PIN-kode med e-post".