Arbeidslivsportalen for studenter

Innlogging via Feide:

Arbeidslivsportalen

Terminologi i ALP:

 • Praksisaktivitet: en praksisperiode kalles en praksisaktivitet.
 • Klasse: benyttes for å skille praksisaktiviteter.
 • Underviser: studentenes fagansvarlige ved NIH.
 • Veileder: studentenes veiledere ute på praksisstedene.

Dette kan du gjøre i Arbeidslivsportalen

Som student vil du i hovedsak bruke Arbeidslivsportalen til å se når og hvor du skal i praksis, og hvem du har fått som veileder på praksisstedet. Om en praksisaktivitet har åpnet for bruk av ønskeliste, vil du også kunne sette opp en prioritert liste i ALP over ønsket praksissted.

På sikt vil tjenesten legge til rette for samhandling med praksissted, samt vurdering og evaluering.

Hvordan sjekke hvor du har fått praksisplass

 • Logg inn i ALP via Feide.
 • Klikk på Vis aktivitet for praksisperioden. Den ligger på forsiden.
 • Siden viser tildelt praksissted, veileder på praksissted, hvem som er praksiskoordinator ved NIH og hvilke andre studenter som skal i praksis på samme sted som deg.

Hvordan sette opp en ønskeliste over praksissteder

Dersom NIH har åpnet for bruk av ønskeliste kan du sette opp en prioritert liste over hvor du ønsker å ha praksis. 

 • Logg inn i ALP. Når du har fått tildelt praksisplass vil den vises på forsiden. Er ønskelisten åpen vil det i kolonnen Status stå at ønskelisten er tilgjengelig.
 • Klikk på Vis aktivitet.
 • Klikk på Sett opp ønskelisten.
 • Siden viser en oversikt over hvilke praksissteder du kan velge mellom. For å lese om det enkelte praksissted klikk på Les mer (forutsetter at praksisstedet har lagt inn informasjon om seg selv).
 • Velg hvilke praksissteder du ønsker ved å klikke på Velg i prioritert rekkefølge.
 • For å få en oversikt over rekkefølgen du har valgt, klikk på Tilbake til aktiviteten oppe til høyre. For å endre rekkefølgen på ønskelistene, klikk på ønsket, hold museknappen inne og dra til ønsket prioritet. Fra denne siden har du også mulighet til å slette og endre ønskene dine helt fram til fristen.