Arbeidslivsportalen for praksisstedbrukere

Arbeidslivsportalen er en løsning for digital samhandling mellom NIH og praksissted. På praksisstedene vil det være tre hovedgrupper av brukere: administrator, koordinator og veileder. Hver av gruppene vil ha ulike oppgaver i Arbeidslivsportalen (ALP).

Pålogging: Arbeidslivsportalen 

Bruk ID-portalen for å logge på

Terminologi i ALP:

 • Praksisaktivitet - en praksisperiode kalles en praksisaktivitet
 • Klasse - benyttes for å fordele studenter på forskjellige praksisaktiviteter
 • Underviser - studentenes faglige kontaktperson ved NIH
 • Veileder - studentenes faglige kontaktperson ved studiested

Kom i gang

Før praksisstedet kan ta i bruk Arbeidslivsportalen må NIH ha invitert en praksisstedadministrator. Praksisstedadministrator får en e-post fra ALP som inneholder en lenke som administrator må logge på med for første gang. Alle som inviteres til ALP må bruke lenken i varsele-posten og logge inn via ID-porten i løpet av 7 dager, ellers går invitasjonen ut.

Brukerroller og arbeidsoppgaver

 • Praksisstedadministrator er ansvarlig for å invitere inn praksisstedets brukere (koordinatorer og veiledere) til ALP, i tillegg til å legge inn og oppdatere opplysninger om praksisstedet. Administrator kan også gjøre eventuelle endringer i tilganger og/eller rettigheter på allerede eksisterende brukere. Praksisstedadministrator kan også være koordinator på en eller flere praksisaktiviteter.

 • Praksiskoordinator har ansvar for å ta imot bestillinger (ønsker om antall praksisplasser) fra NIH, legge til veiledere på praksisaktiviteten og sende kapasitet (antall tilgjengelige praksisplasser) tilbake.

 • Praksisveileder er studentenes faglige kontaktperson ved praksisstedet. Praksisveiledere bruker ALP til å se hvilke studenter de har fått tildelt fra NIH.

Hvordan invitere nye praksisstedbrukere til ALP

Praksisstedadministrator kan invitere nye brukere på praksisstedet til ALP.

 • Logg inn i ALP
 • I kolonnen til venstre klikker du på Min organisasjon
 • Pass på at du står i fanen Kollega og sjekk først om personen allerede ligger i listen over brukere
 • Om personen ikke ligger i listen, klikk på Inviter ny bruker
 • Legg inn navn og e-post
 • Om du har fødselsnummeret, hak av Inviter med fødselsnummer og registrer dette. Har du ikke fødselsnummeret kan du hoppe over dette punktet. Da registrerer brukeren nummeret selv første gang vedkommende logger på ALP
 • Tildel rettighet etter hva brukeren skal gjøre:
  • Administratorrettighet: opprette og endre på brukere i ALP, legge inn informasjon om praksissted.
  • Skriverettighet: legge til veiledere på en praksisaktivitet, motta bestillinger fra og sende kapasitet tilbake til NIH.
  • Leserrettighet: se hvilke studenter som har blitt fordelt til sitt praksissted.
 • Klikk på Inviter bruker. Personen får nå automatisk en e-post med invitasjon til ALP. Ved første gangs pålogging må brukeren bruke linken i e-posten. Nye brukere som har blitt invitert uten at det er registrert fødselsnummer må logge på ALP innen 14 dager etter mottatt invitasjon, ellers går invitasjonen ut. De får en påminnelse på e-post etter 7 dager. 

Legg inn informasjon om deg selv og praksisstedet ditt

For å kunne registrere eller endre informasjon om deg selv i ALP må du ha skriverettighet. Er du registrert som administrator har du mulighet til å legge inn og endre informasjon på andre brukere på ditt praksissted.

 • Logg inn i ALP.
 • Klikk på navnet ditt i kolonnen til venstre (du finner både deg selv og andre på samme praksissted under Min organisasjon ved å velge fanen Kollega). Siden viser informasjonen som er registrert på deg.
 • Klikk på Endre. Sjekk at navnet ditt et skrevet riktig, e-post/telefon stemmer og endre om det er feil.
 • Legg inn informasjon om deg selv (for eksempel hvilke fag du underviser og veileder i).

For at studenten skal få et godt innblikk i deres praksissted, bør dere legge inn/oppdatere informasjonen i ALP.

 • Logg inn i ALP.
 • Klikk på Min organisasjon og velg fanen Avdelingsoversikt.
 • Klikk på praksisstedet ditt. Siden viser informasjonen som er registrert på praksisstedet.
 • Klikk på Endre for å legge inn/endre bilde av praksisstedet, beskrivelse av praksisstedet, oppdatere adresse, e-post og telefonnummer.

Merk at informasjonen du legger inn om deg selv og praksisstedet vises for ansatte og studenter på NIH når de har logget på ALP og går inn på praksisstedet.

Hvordan melde inn kapasitet til NIH

For at du skal kunne sende kapasitet til NIH fra Arbeidslivsportalen, må du først ha mottatt en bestilling fra oss. Husk at koordinator og veiledere på praksisaktiviteten må være på plass i god tid før praksisperioden starter. 

 • Logg inn i ALP
 • Klikk på Praksiskalender. Om bestillingen fra NIH er sendt for en praksisaktivitet i inneværende semester, vil du finne en direkte lenke til praksisaktiviteten på forsiden i ALP.
 • Klikk på aktuell praksisaktivitet i kalenderen. 
 • Åpne fanen Steder, her vises hvor mange praksisplasser NIH ønsker.
 • Registrer antall praksisplasser dere kan tilby på deres praksissted.
 • Bekreft bestilling for å sende kapasitet tilbake til NIH. Praksisadministrator ved NIH vil automatisk motta en e-post fra ALP når kapasitet er meldt inn.

Ta kontakt med praksiskoordinator på NIH hvis du er usikker på hva du skal registere på en mottatt bestilling.

Hvordan legge inn koordinator og veiledere på en praksisaktivitet

For at du skal kunne legge inn koordinator og veiledere på en praksisaktivitet må NIH først ha opprettet praksisaktiviteten og sendt dere en bestilling på antall plasser. 

 • Logg inn i ALP.
 • Klikk på Praksiskalender. Om bestillingen fra NIH er sendt for en praksisaktivitet i inneværende semester, vil du finne en direkte lenke til praksisaktiviteten på forsiden i ALP.
 • Åpne fanen Roller
 • Klikk på Legg til koordinator eller Legg til veileder, alt etter hva du skal legge til. Samme person kan legges til både som koordinator og veileder ved behov.
 • Velg koordinator/veileder fra nedtrekkslisten og Legg til. For at en person skal bli tilgjengelig i nedtrekksmenyen må vedkommende først være opprettet som bruker i ALP av administrator.
 • Fortsett til du har opprettet alle som skal være koordinator/veileder på praksisaktiviteten.

Hvordan finne studentene du skal være veileder for

Etter at NIH har fordelt studentene og tildelt dem veiledere, kan du gå inn og se hvilke studenter du skal være veileder for.

 • Logg inn i ALP.
 • Klikk på Praksiskalender. Om bestillingen fra NIH er sendt for en praksisaktivitet i inneværende semester, vil du finne en direkte lenke til praksisaktiviteten på forsiden i ALP.
 • Klikk på aktuell praksisaktivitet i kalenderen. 
 • Åpne fanen Fordeling. Her får du en oversikt over hvilke studenter som er fordelt til deg. Om undervisere (dvs. veiledere fra NIH) er lagt til, vises disse også. Du finner kontaktinformasjon for den enkelte student og underviser ved å klikke på deres navn.