Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen (ALP) er en digital samhandlingsløsning for å administrere studentpraksis mellom studenter, arbeidslivet og universiteter og høgskoler. Tjenesten utvikles og driftes nasjonalt av Unit.

Arbeidslivsportalen er en webapplikasjon som vil forenkle samhandlingen mellom de ulike aktørene som er involvert i praksis når det gjelder å inngå avtaler om og fordele praksisplasser. Arbeidslivsportalens langsiktige mål er å være en nasjonal samhandlingsplattform mellom utdanning og arbeidsliv. 

Hvordan fungerer Arbeidslivsportalen?

Informasjon og veiledninger vil være forskjellig for studenter, ansatte ved NIH og praksisstedbrukere. Se informasjon for hver enkelt gruppe i menyen til høyre.

Bruk av Arbeidslivsportalen på NIH

Høsten 2021 piloteres tjenesten på PPU-studiet. ALP vil etter hvert også testes på praksisemner på andre studieprogrammer. 

Kontakt

Ane Skjøtskift

Ane Skjøtskift

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 21