Smittehåndtering

For å forhindre spredning av smitte og kunne bistå myndighetene med smittesporing ber vi om at dere leser vedlagte informasjon. Kort fortalt ønsker vi beskjed dersom smittede personer har oppholdt seg på NIH. Mottak og behandling av varselet vil ivareta personvernet på en forsvarlig måte.

Leietager:

Ved akutte luftveissymptomer når leietager er til stede på campus, skal vedkommende forlate campus så snart som mulig. Leietager som får bekreftet covid-19 sykdom skal følges opp av helsetjenesten.

Si fra til:

 1. Vakttjenesten/Servicetorget + smittesporing-leietager@nih.no
 2. Den enkelte må selv sørge for å få gjennomført testing.  Helsetjenesten vil kartlegge og følge opp kontakter til covid-19 bekreftede personer i henhold til gjeldende anbefalinger.
 3. Ved mistanke om smitte/påvist Covid-19 skal NIH Utleie opprette dialog med helsetjenesten i bydelen (Nordre Aker).

Oppgaver NIH Utleie ved smitte:

 • Ta kontakt med renholdsseksjonen (renhold-support@nih.no) så snart det foreligger mistanke om koronasmitte for å sikre at områder som har vært i bruk av leietager ansatt med symptomer avstenges og rengjøres.
 • Varsle smittesporing-leietager@nih.no
 • Bistå helsetjenesten med smittesporing.

Ved påvist covid-19:

Personer som få påvist covid-19 skal isoleres i minst 3 døgn etter at de er helt friske, og minst 8 døgn etter symptomdebut.

Leietagere kan møte på NIH når:

 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan leietagere komme tilbake når de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Dersom en i husstanden har akutt luftveisinfeksjon bør de testes og holde avstand til de andre i husstanden fram til prøvesvar foreligger. De andre i husstanden er ikke i karantene før det eventuelt foreligger et positivt prøvesvar, men de bør være ekstra oppmerksomme på egne symptomer. Hvis de får symptomer på luftveisinfeksjon, bør de selv testes og holde seg hjemme til prøvesvar foreligger og de er symptomfrie.
 • Leietagere med kjent pollenallergi eller annen kjent luftveislidelse med typiske symptomer (rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på NIH.  Dersom personer med kjent allergi får tilleggssymptomer typisk for covid-19 bør de testes. Det gjelder særlig ved nytilkommen feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse. 
 • Noen kan ha rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon. Disse leietagerne kan komme på campus såfremt de ellers er friske.

Når skal leietagere ikke møte på NIH?

 • Leietagere med luftveissymptomer:

Leietagere skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på campus. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

 • Leietagere som har bekreftet covid-19:

Skal være i isolasjon. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no/coronavirus/).

 • Leietagere som er nærkontakter/ husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:

Skal være i karantene. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene ette råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no/coronavirus/). 

 • Leietagere som har vært på reise må følge myndighetenes karantenebestemmelser.