Utleie og Covid-19

NIH har åpnet for noe utleie og følger Oslo kommune sine råd og anbefalinger for smittevern.

Oppdatert 1.03.21. 

NIH har åpent for utleie til følgende grupper fra 2. til og med 15. mars:

 • Barn og unge til og med 19 år, organisert trening innendørs og utendørs anlegg
 • Vi gjør oppmerksom på at aldersgruppen 16 - 19 år kan være maksimalt 10 stykker i samme treningsgruppe og alle må holde 1 meters avstand
 • Toppidrett både innendørs og utendørs
 • Svømming for skoleklasser, organisert trening og svømmekurs  til og med 19 år
 • Munnbind er påbudt i fellesområdene på NIH, dette er særlig viktig ved opphold i fellesområdene. Det er også påbud på vei til og fra saler, haller og klasserom.

Vi gjennomfører fortløpende evalueringer av tiltakene og justeringer kan derfor forekomme. Endringer vil formidles på våre nettsider og i dialog med leietagere. Det er viktig at kontaktpersoner kommuniserer godt ut til sine aktive slik at god informasjonsflyt sikres

Ved spørsmål ta kontakt på utleie@nih.no eller telefon 23 26 21 28 (hverdager 12.00 – 13.00)

Følgende retningslinjer gjelder:

 • Syke personer og personer med milde luftveissymptomer må holde seg hjemme
 • God håndhygiene herunder hånddesinfisering ved ankomst og avreise (antibac bør medbringes for å unngå kø ved dispensere)
 • Hold 1 meter avstand til andre

  

 • Utleie til praktisk undervisning og eksamen kan gjennomføres som planlagt. Gjelder barne- ungdoms- og videregående skole
 • Det er ingen utleie til kurs og konferanser i perioden til og med 15.3.21.  
 • Alle grupper ha en smittevernsansvarlig:
  • Ansvarlig for liste over alle deltagere. Listen oppbevares av leietager i minst 14 dager (for smittesporing)
  • Ansvarlig for desinfisering av kontaktflater (for eksempel mål og benker). Opplæring i bruk av utstyr vil bli gitt av Vakttjenesten/Servicetorget (det benyttes spray)
  • Ansvarlig for at gruppen forlater arealet fem minutter før oppsatt tid* (gjelder ikke svømmehall eller idrettshall)
 • Adkomst:
  • Inngang gjennom hovedinngangen kan skje fra starten av januar 2021 
  • NIHs "hoved"inngang er foreløpig på NIHs bakside (ned fra Olympiatoppen/T-banen).
  • Leietagere i idrettshallen (hall 1, 2 og 3). Ankommer og går ut oppe ved idrettshallen. Fordrer oppdatert adgangkort (ett for hver gruppe). Bestill kort her
  • Leitagere gymbygg (KRØ 1, Ballspillsal) ankommer og går ut inngang indre område (ved undergang). Fordrer oppdatert adgangskort (ett for hver gruppe). Bestill kort her
 • Toaletter er tilgjengelige i den kommende perioden og vi oppfordrer til minst mulig bruk
 • Vi oppfordrer alle til å ta med forhåndsfylte drikkeflasker
 • Gardeober er ikke tilgjengelige
 • Maks 20 personer i hver treningsgruppe (alle inkludert). Her vil klubben kunne gjøre inndelinger i to grupper ved store nok arealer (for eksempel kunstgressbanen eller andre store lokaler)
 • Det vil plasseres dispensere med hånddesinfeksjon ved innganger til alle saler og haller
 • Innendørs vil det inntil videre ikke være behov for kort for å komme inn i salene. Unntak: NIH Turnsal
 • Småutstyr vil være avstengt/fjernet (gjelder for eksempel, yogamatter og manualer) eget, personlig utstyr vil måtte medbringes.
 • Utstyrsgarasjene vil være åpne og kort er ikke nødvendig (husk desinfisering av utstyr før og etter)

Særskilte retningslinjer Svømmeanlegg:

 • Smittevernsansvarlig er her også ansvarlig for at de føres tilsyn i garderober (både herre- og dame- ved behov). Dette for å imøtekomme kravet om «tilstrekkelig vakthold i garderober slik at man oppfyller krav som stilles til smitteverntiltak». NIH vil også gjennomføre streifvakter.
 • Svømmehalls-garderobene
  • er kun tilgjengelig for leietagere av NIHs svømmeanlegg
  • kun tilgjengelig for en gruppe av gangen
  •  vi forutsetter maks 15 minutter garderobetid. Har dere tid i svømmehall kl. 17.00 er garderobetid 16.45 - 17.00
  • Garderobe er kun garantert tilgjengelig før tid i svømmehall. Skifte og utgang direkte fra svømmehall via tribune. "Skiftetelt" er satt opp. Skifteponcho kan også være et praktisk plagg å benytte.
  • Vi lager fortløpende  gardeobeplaner uke for uke. Der forsøker vi å få garderobetid både før og etter for alle grupper. Leietagere får oversikt per e-post (så snart listen er klar). Liste sendes ut fredag for kommende uke. 
  • Maks 20 personer i hver garderobegruppe (alle inkludert). I svømmehallen gjelder krav om 1 meters avstand. En leietager kan altså ha flere grupper men disse kan ikke være samtidig i garderoben. 
 • Det tillates ikke publikum (foreldre, besteforeldre eller andre) på tribune under trening.

Følgende lenker kan være aktuelle for å holde seg oppdatert:

 

Smittehåndtering

For å forhindre spredning av smitte og kunne bistå myndighetene med smittesporing ber vi om at dere leser vedlagte informasjon. Kort fortalt ønsker vi beskjed dersom smittede personer har oppholdt seg på NIH. Mottak og...