Utleie og Covid-19

NIH har åpnet for utendørs utleie og åpner for leie av noen innendørs lokaler fra og med tirsdag 19. mai 2020.  Garderober og toaletter vil holdes stengt.

  •  Forhåndsbestilling av lokaler

- leie av våre lokaler forhåndsbestilles i denne perioden utleie@nih.no

- lokaler til leie ute: alle 

- lokaler til leie inne: idrettshallen og kombihallen/skytebane

  • Åpningstider

- ukedager: 08.00. - 21.00.

- helgedager: 09.00. - 18.00.

  • Gruppestørrelse

- maksimalt 20 personer per gruppe

  • Smitteversnansvarlig

- hver leietager må ha en smitteversnansvarlig og føre lister over deltagere på egne aktviteter (oppbevares)

  • Adgang til NIH

- adgang til lokalene må skje samlet via hovedinngangen til Norges idrettshøgskole, og vi vil legge opp til 30 minutters pause mellom hver leietager på de nevnte arealene

  • Rettningslinjer for smittevern

- Norges idrettshøgskole vil følge samme retningslinjer for smittevern som Oslo idrettskrets, og det er svært viktig at alle leietagere setter seg godt inn i disse før oppmøte

  1. instruksjon for driftsavtalepart 
  2. instruksjon for hallvakt
  3. leietaker må også sette seg inn i idrettens felles retningslinjer 

- brudd på instruksene fra leietager vil måtte føre til kansellering av videre leie

  • Justeringer av informasjon kan forekomme

- ved spørsmål ta kontakt på utleie@nih.no eller telefon 40 20 18 70 (hverdager 12.00 – 13.00)