Utleie og covid-19

NIH utleie følger Oslo kommune sine råd og anbefalinger for smittevern.

RETNINGSLINJER VED UTLEIE PÅ NIH fra 14. januar 2022

 • Syke personer og personer med luftveissymptomer må holde seg hjemme
 • Hold en meters avstand i fellesarealer. Bruk munnbind der det ikke er mulig å holde en meters avstand. (servicetorget har munnbind ved behov)
 • God håndhygiene 
 • Toaletter er tilgjengelige
 • Gardeober er ikke tilgjengelige, bortsett fra i svømmehallen
 • Tiltak ved arrangement:  ta kontakt med utleie@nih.no for spørsmål rundt gjennomføringer av arrangement

Organisert idretts og  fritidsaktiviteter

Toppidrett kan trene som normalt inne og ute

VOKSNE (over 20 år)

 1. Aktivitet innendørs for voksne: anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
 2. Aktivitet utendørs for voksne: gjennomføres om normalt, med kontakt der det er nødvendig

BARN (under 20 år)

 1. Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt
 2. Innendørs aktivitet: gruppestørrelse omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort

- Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

Svømmehallen holdes åpen for:

 • Svømmetrening: maks 5 personer i hver bane
 • Lek og stup: maks 20 personer i hver sone (bane 1-3 = 20 personer, bane 4-6 = 20 personer og plaskebasseng = 20 personer)
 • Leie av hele NIH-svømmehall (bane 1- 6 og plaskebasseng)  tillater maks 20 voksne og 40 barn
 • Voksen sammen med barn som ikke kan svømme (type babysvømming/2 år) teller som en person

Ved spørsmål ta kontakt på utleie@nih.no eller telefon 23 26 21 28 (hverdager 12.00 – 13.00)

Råd og regeler Oslo kommune

Nasjonale råd og regler - regjeringen.no

 

Smittehåndtering

Kort fortalt ønsker vi beskjed dersom smittede personer har oppholdt seg på NIH. Mottak og behandling av varselet vil ivareta personvernet på en forsvarlig måte.