Utleie og Covid-19

NIH har åpent for utleie til organisert trening for barn og unge til og med 12 år (innendørs). Det er tilgang på toaletter og vi oppfordrer til minst mulig bruk.

NIH har lagt til rette for trening og utleie av lokaler tilpasset situasjonen rundt Covid-19. Oppdatert 16.11.20.

Vi gjennomfører fortløpende evalueringer av tiltakene og justeringer kan derfor forekomme. Endringer vil formidles på våre nettsider og i dialog med leietagere. Det er viktig at kontaktpersoner kommuniserer godt ut til sine aktive slik at god informasjonsflyt sikres . Leie av lokaler  forhåndsbestilles. NIH opererer med følgende retningslinjer: 

 • Syke personer og personer med milde luftveissymptomer må holde seg hjemme
 • God håndhygiene herunder hånddesinfisering ved ankomst og avreise (antibac bør medbringes for å unngå kø ved dispensere)
 • Hold 1 meter avstand til andre
  • Det er påbud om munnbind innendørs på offentlig sted dersom man ikke kan overholde 1 meters avstand. Dette gjelder også på NIH.  
  • Barn og unge er unntatt anbefalingen om 1 meters avstand ved utøvelse av selve aktiviteten
 • Trening for barn og unge inkluderer ikke babysvømming siden det er voksen med hver baby i bassenget
 • Det er ingen utleie for ungdom eller voksne (fra og med 13 år og oppover).  Dette gjelder i første omgang til og med 30.11.20.
  • Organisert trening for unge til og med 19 år utendørs (kunstgressbane, kastbane, friidrettsbane) er unntatt og vi leier fortsatt ut til dette.  
  • Eliteidrett er unntatt nedstenging og kan fortsatt leie hos oss. Leietager er selv ansvarlig for at smittevernregler og treningsprotokoll for sin idrett følges.  
 • Utleie til praktisk undervisning og eksamen kan gjennomføres som planlagt
 • Det er ingen utleie til kurs og konferanser i perioden fra 9.11.20 - 30.11.20. 
 • Alle grupper ha en smittevernsansvarlig:
  • Ansvarlig for liste over alle deltagere. Listen oppbevares av leietager i minst 14 dager (for smittesporing)
  • Ansvarlig for desinfisering av kontaktflater (for eksempel mål og benker). Opplæring i bruk av utstyr vil bli gitt av Vakttjenesten/Servicetorget (det benyttes spray)
  • Ansvarlig for at gruppen forlater arealet fem minutter før oppsatt tid* (gjelder ikke svømmehall eller idrettshall)
 • Adkomst:
  • NIHs "hoved"inngang er foreløpig på NIHs bakside (ned fra Olympiatoppen/T-banen).
   • Inngang gjennom hovedinngangen kan skje i slutten av november
  • Leietagere i idrettshallen (hall 1, 2 og 3). Ankommer og går ut oppe ved idrettshallen. Fordrer oppdatert adgangkort (ett for hver gruppe). Bestill kort her
  • Leitagere gymbygg (KRØ 1, Ballspillsal) ankommer og går ut inngang indre område (ved undergang). Fordrer oppdatert adgangskort (ett for hver gruppe). Bestill kort her
 • Avreise/utsjekk
  • Alle grupper bes inntil videre om å *forlate treningsarealet 5 minutter før oppsatt tid. Gjelder ikke i NIH Svømmeanlegg eller idrettshall 1,2 eller 3 (der er det allerede lagt inn pauser). Har dere eksempelvis tid kl. 18.00 – 19.00 forlates treningsarealet kl. 18.55. Dette er for å imøtekomme FHI sitt krav om tilrettelegging for å forhindre trengsel når grupper kommer og går. Her må vi be om at dere er ekstra oppmerksomme slik at vi kan få til smidige overganger mellom leietagere.
 • Nye reservasjoner legges inn med 15 minutter pause mellom hver leietager
 • Toaletter er tilgjengelige i den kommende perioden og vi oppfordrer til minst mulig bruk
 • Vi oppfordrer alle til å ta med forhåndsfylte drikkeflasker
 • Gardeober er ikke tilgjengelige
 • Maks 20 personer i hver treningsgruppe (alle inkludert). Her vil klubben kunne gjøre inndelinger i to grupper ved store nok arealer (for eksempel kunstgressbanen eller andre store lokaler)
 • Det vil plasseres dispensere med hånddesinfeksjon ved innganger til alle saler og haller
 • Innendørs vil det inntil videre ikke være behov for kort for å komme inn i salene. Unntak: NIH Turnsal
 • Småutstyr vil være avstengt/fjernet (gjelder for eksempel, yogamatter og manualer) eget, personlig utstyr vil måtte medbringes.
 • Utstyrsgarasjene vil være åpne og kort er ikke nødvendig (husk desinfisering av utstyr før og etter)

Særskilte retningslinjer Svømmeanlegg:

 • Smittevernsansvarlig er her også ansvarlig for at de føres tilsyn i garderober (både herre- og dame- ved behov). Dette for å imøtekomme kravet om «tilstrekkelig vakthold i garderober slik at man oppfyller krav som stilles til smitteverntiltak». NIH vil også gjennomføre streifvakter.
 • Svømmehalls-garderobene
  • er kun tilgjengelig for leietagere av NIHs svømmeanlegg
  • kun tilgjengelig for en gruppe av gangen
  •  vi forutsetter maks 15 minutter garderobetid. Har dere tid i svømmehall kl. 17.00 er garderobetid 16.45 - 17.00
  • Garderobe er kun garantert tilgjengelig før tid i svømmehall. Skifte og utgang direkte fra svømmehall via tribune. "Skiftetelt" er satt opp fra 10.11.20. Skifteponcho kan også være et praktisk plagg å benytte.
  • Vi lager fortløpende  gardeobeplaner uke for uke. Der forsøker vi å få garderobetid både før og etter for alle grupper. Leietagere får oversikt per e-post (så snart listen er klar). Liste sendes ut fredag for kommende uke. 
  • Maks 20 personer i hver garderobegruppe (alle inkludert). I svømmehallen gjelder krav om 1 meters avstand. En leietager kan altså ha flere grupper men disse kan ikke være samtidig i garderoben. 
 • Det tillates ikke publikum (foreldre, besteforeldre eller andre) på tribune under trening.

Vakthold

 • NIH vil oppgradere med ekstra vakter på kveldstid for å håndtere de økte kravene og sikre god service til dere som leietagere. Vi er likevel som dere forstår svært avhengige av et godt samarbeid og ber om at alle er med på å bidra til at vi sammen kan løse dette på en mest mulig smidig måte. Vi vil vurdere retningslinjene fortløpende og tar gjerne imot innspill fra dere underveis.
 • Brudd på instruksene fra leietager vil måtte føre til kansellering av videre leie
 • Justeringer av informasjon kan forekomme

Ved spørsmål ta kontakt på utleie@nih.no eller telefon 23 26 21 28 (hverdager 12.00 – 13.00)

Følgende lenker kan være aktuelle for å holde seg oppdatert fremover for høsten 2020:

 

Smittehåndtering

For å forhindre spredning av smitte og kunne bistå myndighetene med smittesporing ber vi om at dere leser vedlagte informasjon. Kort fortalt ønsker vi beskjed dersom smittede personer har oppholdt seg på NIH. Mottak og...