Utleie og Covid-19

NIH utleie følger Oslo kommune sine råd og anbefalinger for smittevern.

Oppdatert onsdag 16. juni

Disse retningslinjene gjelder fra 16. juni (vi forholder oss til Oslo kommune sin gjenåpningsplan) :

BARN

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan unntas fra anbefalingen om å holde avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Anbefalt gruppestørrelse er inntil 20 personer innendørs og 30 personer utendørs. 
 • Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsarena dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.

VOKSNE

 • Voksne ( 20 år og over) kan drive organisert aktivitet utendørs eller innendørs, så lenge de kan holde god avstand (minst én meter).
 • Anbefalt gruppestørrelse er inntil 20 personer innendørs og 30 personer utendørs. 
 • Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsarena dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.

SVØMMEHALL

-  barn og unge under 20 år i grupper på inntil 20 personer kan delta på fritidsaktiviteter i svømmehallen

- voksne (20 år og over) kan delta på fritidsaktiviter i svømmehallen der de kan holde minst en meter avstand, og i grupper på inntil 20 personer. 

 

Vi gjennomfører fortløpende evalueringer av tiltakene og justeringer kan derfor forekomme. Endringer vil formidles på våre nettsider og i dialog med leietagere. Det er viktig at kontaktpersoner kommuniserer godt ut til sine aktive slik at god informasjonsflyt sikres

Ved spørsmål ta kontakt på utleie@nih.no eller telefon 23 26 21 28 (hverdager 12.00 – 13.00)

 

Følgende retningslinjer gjelder:

 • Syke personer og personer med milde luftveissymptomer må holde seg hjemme
 • God håndhygiene herunder hånddesinfisering ved ankomst og avreise (antibac bør medbringes for å unngå kø ved dispensere)
 • Hold 1 meter avstand til andre
 • Alle grupper ha en smittevernsansvarlig:
  • Ansvarlig for liste over alle deltagere. Listen oppbevares av leietager i minst 14 dager (for smittesporing)
  • Ansvarlig for desinfisering av kontaktflater (for eksempel mål og benker). Opplæring i bruk av utstyr vil bli gitt av Vakttjenesten/Servicetorget (det benyttes spray)
  • Ansvarlig for at gruppen forlater arealet fem minutter før oppsatt tid* (gjelder ikke svømmehall eller idrettshall)
 • Toaletter er tilgjengelige, men vi oppfordrer til minst mulig bruk
 • Vi oppfordrer alle til å ta med forhåndsfylte drikkeflasker
 • Gardeober er ikke tilgjengelige
 • Det vil plasseres dispensere med hånddesinfeksjon ved innganger til alle saler og haller
 • Innendørs vil det inntil videre ikke være behov for kort for å komme inn i salene. Unntak: NIH Turnsal
 • Småutstyr vil være avstengt/fjernet (gjelder for eksempel, yogamatter og manualer) eget, personlig utstyr vil måtte medbringes.
 • Utstyrsgarasjene vil være åpne og kort er ikke nødvendig (husk desinfisering av utstyr før og etter)

Særskilte retningslinjer Svømmeanlegg:

 • Smittevernsansvarlig er her også ansvarlig for at de føres tilsyn i garderober (både herre- og dame- ved behov). Dette for å imøtekomme kravet om «tilstrekkelig vakthold i garderober slik at man oppfyller krav som stilles til smitteverntiltak». NIH vil også gjennomføre streifvakter.
 • Svømmehalls-garderobene
  • er kun tilgjengelig for leietagere av NIHs svømmeanlegg
  • kun tilgjengelig for en gruppe av gangen
  •  vi forutsetter maks 15 minutter garderobetid. Har dere tid i svømmehall kl. 17.00 er garderobetid 16.45 - 17.00
  • Garderobe er kun garantert tilgjengelig før tid i svømmehall. Skifte og utgang direkte fra svømmehall via tribune. "Skiftetelt" er satt opp. Skifteponcho kan også være et praktisk plagg å benytte.
  • Vi lager fortløpende  gardeobeplaner uke for uke. Der forsøker vi å få garderobetid både før og etter for alle grupper. Leietagere får oversikt per e-post (så snart listen er klar). Liste sendes ut fredag for kommende uke. 
  • Maks 20 personer i hver garderobegruppe (alle inkludert). I svømmehallen gjelder krav om 1 meters avstand. En leietager kan altså ha flere grupper men disse kan ikke være samtidig i garderoben. 
 • Det tillates ikke publikum (foreldre, besteforeldre eller andre) på tribune under trening.

Følgende lenker kan være aktuelle for å holde seg oppdatert:

 

Smittehåndtering

For å forhindre spredning av smitte og kunne bistå myndighetene med smittesporing ber vi om at dere leser vedlagte informasjon. Kort fortalt ønsker vi beskjed dersom smittede personer har oppholdt seg på NIH. Mottak og...