Utleie og Covid-19

NIH åpner for utleie fra og med august 2020. Det vil være tilgang til toaletter og vi oppfordrer til minst mulig bruk av garderober.

NIH har lagt til rette for gjenopptak av trening i alle lokaler tilpasset situasjonen rundt Covid-19.

Vi gjennomfører fortløpende evalueringer av tiltakene og justeringer kan derfor forekomme. Endringer vil formidles på våre nettsider og i dialog med leietagere. Det er viktig at kontaktpersoner kommuniserer godt ut til sine aktive slik god informasjonsflyt sikres . Leia av lokaler  forhåndsbestilles. NIH opererer med følgende retningslinjer: 

 • Syke personer og personer med milde luftveissymptomer må holde seg hjemme
 • God håndhygiene herunder hånddesinfisering ved ankomst og avreise (antibac bør medbringes for å unngå kø ved dispensere)
 • Hold 1 meters avstand
 • Alle grupper ha en smittevernsansvarlig:
  • Ansvarlig for å følge gruppen samlet inn i bygget
  • Ansvarlig for liste over alle deltagere. Listen oppbevares av dere i minst 14 dager (for smittesporing)
  • Ansvarlig for desinfisering av kontaktflater (for eksempel mål og benker). Opplæring i bruk av utstyr vil bli gitt av Vakttjenesten/Servicetorget (det benyttes spray)
  • Ansvarlig for at gruppen forlater arealet fem minutter før oppsatt tid* (gjelder ikke svømmehall eller idrettshall)
 • Alle grupper møter opp utendørs og slippes inn samlet i gruppe.
  • NIHs inngang er foreløpig kun på NIHs bakside (ned fra Olympiatoppen/T-banen).
  • Inngang gjennom hovedinngangen kan skje fra starten av november (eksakt dato ikke kjent)
  • Leietagere i idrettshallen (hall 1, 2 og 3). Ankommer og går ut oppe ved idrettshallen. Fordrer oppdatert adgangkort (ett for hver gruppe). Bestill kort her
  • Leitagere gymbygg (KRØ 1, Ballspillsal) ankommer og går ut inngang indre område (ved undergang). Fordrer oppdatert adgangskort (ett for hver gruppe). Bestill kort her
 • Avreise/utsjekk
  • Alle grupper bes inntil videre om å *forlate treningsarealet 5 minutter før oppsatt tid. Gjelder ikke i NIH Svømmeanlegg eller idrettshall 1,2 eller 3 (der er det allerede lagt inn pauser). Har dere eksempelvis tid kl. 18.00 – 19.00 forlates treningsarealet kl. 18.55. Dette er for å imøtekomme FHI sitt krav om tilrettelegging for å forhindre trengsel når grupper kommer og går. Her må vi be om at dere er ekstra oppmerksomme slik at vi kan få til smidige overganger mellom leietagere.
 • Toaletter er tilgjengelige i den kommende perioden
 • Vi oppfordrer alle til å ta med forhåndsfylte drikkeflasker
 • Vi oppfordrer inntil videre at garderober i minst mulig grad benyttes. Garderober inngang Nord (nærmest fotballbanen) er tilgjengelige for leietagere ved behov.
 • 1 meters avstandsanbefaling under trening gjelder fortsatt. Unntaket er per dags dato unge under 20 år der det er nødvendig for normal utførelse av treningen (se også vedlagte lenker).
 • Maks 20 personer i hver treningsgruppe (alle inkludert). Her vil klubben kunne gjøre inndelinger i to grupper ved store nok arealer (for eksempel kunstgressbanen eller andre store lokaler)
 • Det vil plasseres dispensere med hånddesinfeksjon ved innganger til alle saler og haller
 • Innendørs vil det inntil videre ikke være behov for kort for å komme inn i salene. Unntak: NIH Turnsal
 • Småutstyr vil være avstengt/fjernet (gjelder for eksempel, yogamatter og manualer) eget, personlig utstyr vil måtte medbringes.
 • Utstyrsgarasjene vil være åpne og kort er ikke nødvendig (husk desinfisering av utstyr)
 • Inngang Nord er åpen med kode for leietagere av våre utendørs anlegg

Særskilte retningslinjer Svømmeanlegg:

 • Smittevernsansvarlig er her også ansvarlig for at de føres tilsyn i garderober (både herre og dame ved behov). Dette for å imøtekomme kravet om «tilstrekkelig vakthold i garderober slik at man oppfyller krav som stilles til smitteverntiltak». NIH vil også gjennomføre streifvakter.
 • Svømmehalls-garderobene er kun tilgjengelig for leietagere av NIHs svømmeanlegg. Fra og med uke 40 vil sesongleietagere få tildelt soner i svømmehallsgarderobene. Dette for å sikre best mulig flyt mellom grupper og redusere kontaktpunkter. 
 • Maks 20 personer i hver treningsgruppe (alle inkludert). Her vil klubben kunne gjøre inndelinger i to grupper ved store nok arealer (for eksempel det store bassenget i svømmehallen). Vårt utgangspunkt i en normalsituasjon er 33 i Plaskebassenget og 65 i det store bassenget. Vi ber om at det gjøres grundige vurderinger også mht bruk av garderobe og smittevern i planleggingen. En baby med voksen telles som en person (gjelder babysvømming). 

Vakthold

 • NIH vil oppgradere med ekstra vakter på kveldstid for å håndtere de økte kravene og sikre god service til dere som leietagere. Vi er likevel som dere forstår svært avhengige av et godt samarbeid og ber om at alle er med på å bidra til at vi sammen kan løse dette på en mest mulig smidig måte. Vi vil vurdere retningslinjene fortløpende og tar gjerne imot innspill fra dere underveis.
 • Brudd på instruksene fra leietager vil måtte føre til kansellering av videre leie
 • Justeringer av informasjon kan forekomme

Ved spørsmål ta kontakt på utleie@nih.no eller telefon 23 26 21 28 (hverdager 12.00 – 13.00)

Følgende lenker kan være aktuelle for å holde seg oppdatert fremover for høsten 2020:

 

Smittehåndtering

For å forhindre spredning av smitte og kunne bistå myndighetene med smittesporing ber vi om at dere leser vedlagte informasjon. Kort fortalt ønsker vi beskjed dersom smittede personer har oppholdt seg på NIH. Mottak og...