NIH søknadsskjema sesongleie 2018/2019

NIH utleie søknadsskjema

Hvilket kjønn er utleie for?
Hvilken alder skal anlegg/lokalet leies for?
Hvilke anlegg/lokale er det behov for å leie?
Hvilken type institusjon kommer du fra?
DAG OG TIDSROM - Husk å fylle inn både første-, andre- og tredjeprioritet på dag og tidsrom. Angi tidsrom feks. 17-21.
1. Førsteprioritet dager og tidsrom for bruk av anlegg/lokale:
2. Andreprioritet dager og tidsrom for bruk av anlegg/lokale:
3. Tredjeprioritet dager og tidsrom for bruk av anlegg/lokale: