Sesongleie 2018/2019

Søknadsfrist for sesongleie skoleåret 2018/2019 er 1. juni 2018.

Sal på NIH
Siste innspurt på en av de nyrestaurerte salene på NIH.

Tilgjengelige lokaler tilbys utleid med begrenset åpningstid:

Idrettshall, teorirom, auditorier, grupperom, kunstgressbane og friidrettsbane: mandag - fredag kl. 16.15-22.00. Lørdag/søndag: kl. 09.00-18.00.

Tildeling av anlegg og lokaler er forventet klart i midten av juli. Svarfrist, signering av avtalebekreftelse og endringer av leieforholdet, er 45 dager etter utsendelsesdato.

NIH utleie søknadsskjema

Hvilket kjønn er utleie for?
Hvilken alder skal anlegg/lokalet leies for?
Hvilke anlegg/lokale er det behov for å leie?
Hvilken type institusjon kommer du fra?
DAG OG TIDSROM - Husk å fylle inn både første-, andre- og tredjeprioritet på dag og tidsrom. Angi tidsrom feks. 17-21.
1. Førsteprioritet dager og tidsrom for bruk av anlegg/lokale:
2. Andreprioritet dager og tidsrom for bruk av anlegg/lokale:
3. Tredjeprioritet dager og tidsrom for bruk av anlegg/lokale:

Kontakt

NIH Utleie

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: utleie@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleie, P.B. 4014, 0806 Oslo