Sesongleie 2018/2019

Søknadsfrist for sesongleie skoleåret 2018/2019 blir 1. juni 2018.

Sal på NIH
Siste innspurt på en av de nyrestaurerte salene på NIH.

Norges idrettshøgskole sin eldste bygningsmasse har vært igjennom en omfattende rehabilitering. Fra og med høsten 2018 er vi klare for sesongleie i hele anlegget.

Tilgjengelige lokaler tilbys utleid med begrenset åpningstid:
Idrettshall, teorirom, auditorier, grupperom: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 1700-2200. Lørdag/søndag kl. 0900-1800.
Kunstgressbane og friidrettsbane: mandag-fredag kl. 1600-2200. Lørdag/søndag kl. 0900-1800

Brosjyre(PDF) for sesongen 2017/2018.

Søknadsskjema for sesongleie vil komme i løpet av mai for sesongleie 2018/2019.


Inntil videre kan du kontakte oss på booking@nih.no

Prisliste for sesongen 2018/2019 kommer i mai 2018.


Behandling av innkommende søknader starter umiddelbart etter søknadsfristen utløp. Svarfrist, signering av avtalebekreftelse og endringer av leieforholdet, er 45 dager etter utsendelsesdato.

Kontakt

NIH Utleigekontor

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: booking@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleigekontoret, P.B. 4014, 0806 Oslo