Undervisningsom C 1.2

Rommet har plass til 26 personer i Covid-19 pandemien. i rommet finner du projektor, whiteboard og SMART Board. Antallet kan bli justert.

Hvit tavle, prosjektor
Undervisningsrom C 1.2 Foto: NIH

Tilrettelagt for undervising, eksamener, møter, kurs og andre aktiviteter som naturlig kan utøves i rommet.

Tilgjengelighet

LEIE lokalet

Pris 2020 - 2021

 • Enkeltarrangement, sesongleie, og periodeleie, kr  530 pr. time

 

Les mer om leieperioder.

Tilleggskostnader

Kapasitet, fasiliteter og utstyr

 • 56 plasser
 • Størrelse 7m x 12m
 • 28 bord og 56 stoler 
 • Projektor fastmontert i tak
 • Lerret
 • Høyttalere
 • Whiteboard
 • SMART Board
 • Internettilgang

Universell utforming og tilrettelegging

Bygget og rommene er universelt utformet i  henhold til statens retningslinjer.

Servicemål

 • NIH skal sørge for renholdet av rommet.
 • NIH skal sørge for at rommet tilhørende utstyr (løst og fast) er i orden til enhver tid.

Vilkår

 • Alle brukere/leietakere skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake i utstyrsrom. Leietakere kan bli fakturert for en ekstra time med leie dersom lokalet ikke ryddes etter bruk.
 • Projektor, PC, kontrollpanel og DVD-spiller skal slås av.
 • Sikkerheten ved bruk av auditoriet skal ivaretas av ansvarlig leietaker/faglærer.
 • NIH skal kunne stenge auditoriet ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder høgskolens reglement kan bortvises. Les overordent reglement for utleie.