Rom G U1.1

Lyst undervisningsrommet med moderne utstyr, og rommet har 20 tilgjengelig plasser i Covid-19 pandeminen.

Legge til rette for undervising, eksamener, møter og andre aktiviteter som naturlig kan utøves i rommet.

Tilgjengelighet

LEIE lokalet

Pris 2020 - 2021

 • Enkeltarrangement, sesongleie, og periodeleie, kr  525,00 pr. time

 

Les mer om leieperioder.

Tilleggskostnader

Per time:

Kapasitet, fasiliteter og utstyr

 • 20 bord og 40 stoler
 • Projektor fastmontert i tak
 • Lerret
 • Høyttalere
 • Microsoft Surface Hub
 • WolfVision dokument kamera
 • SMART Board
 • Kateter med stol
 • Internettilgang
 • Panel for styring av bilde, kilde og lyd

Universell utforming og tilrettelegging

Bygget og rommene er universelt utformet i  henhold til statens retningslinjer.

Servicemål

 • NIH skal sørge for renholdet av rommet.
 • NIH skal sørge for at rommet tilhørende utstyr (løst og fast) er i orden til enhver tid.

Vilkår

 • Alle brukere/leietakere skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake i utstyrsrom. Leietakere kan bli fakturert for en ekstra time med leie dersom lokalet ikke ryddes etter bruk.
 • Projektor, PC, kontrollpanel og DVD-spiller skal slås av.
 • Sikkerheten ved bruk av auditoriet skal ivaretas av ansvarlig leietaker/faglærer.
 • NIH skal kunne stenge auditoriet ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder høgskolens reglement kan bortvises. Les overordent reglement.