Undervisningsrom

Tilrettelagt for undervisning, eksamen, kurs, møter og seminarer.

Undervisningsom C 1.1

Rommet har plass til 26 personer i Covid-19 pandemien. i rommet finner du projektor, whiteboard og SMART Board. Antallet kan bli justert.

Hvit tavle, prosjektor

Undervisningsom C 1.2

Rommet har plass til 26 personer i Covid-19 pandemien. i rommet finner du projektor, whiteboard og SMART Board. Antallet kan bli justert.

Oppsett i rommet med skrivebord og stoler

Undervisningsrom C 1.3

Rommet har plass til 21 personer i Covid-19 pandemien. i rommet finner du projektor, whiteboard og SMART Board. Antallet kan bli justert.

Rom C U1.2

Dette rommet har 11 plasser, projektor og ligger i underetasjen til hovedbyggningen.

Rom F U1.1

Undervisningsrom med moderne utstyr som. Rommet har 20 tilgjengelig plasser i Covid-19 pandeminen.

Rom F U3.1

Rommet har 10 tilgjengelig plasser i Covid-19 pandeminen og er egnet for undervisning med medbragt bærbar PC.

Rom G U1.1

Lyst undervisningsrommet med moderne utstyr, og rommet har 20 tilgjengelig plasser i Covid-19 pandeminen.

Hub-skjerm, whitboard, stoler og skriverboard

Rom H U1.1

Dette rommet har Microsoft Hub, whiteboard, projektor og rommet innehar 20 tilgjengelig plasser i Covid-19 pandeminen.

Undervisningsrom med skjerm, smartboard og prosjektor

Rom H U3.1

Rommet er ikke tilgjengelig for utleie høst 2020 og vår 2021. Dette rommet ligger ved inngang mot kunstisbane/kunstgressbane og har 14 tilgjengelige plasser i Covid-19 pandeminen.