Møterom C U1.4

Møterommet har 3 sitteplasser i Covid-19 pandemien, og kan bestilles sammen med Aud. Bredde.

Møterom C U1.4 Foto: NIH

Tilrettelagt for undervising, eksamener, møter, kurs og andre aktiviteter som naturlig kan utøves i rommet.

Tilgjengelighet

LEIE møterom

Pris 2020 - 2021

 • Enkeltarrangement, sesongleie, og periodeleie, kr  265 pr. time

Les mer om leieperioder.

Tilleggskostnader

Per time:

Kapasitet, fasiliteter og utstyr

 • 1 bord og 8 stoler
 • Projektor fastmontert i tak
 • Lerret
 • Høyttalere
 • Whiteboard
 • Internettilgang

Universell utforming og tilrettelegging

Bygget og rommene er universelt utformet i  henhold til statens retningslinjer.

Servicemål

 • NIH skal sørge for renholdet av rommet.
 • NIH skal sørge for at rommet tilhørende utstyr (løst og fast) er i orden til enhver tid.

Vilkår

 • Alle brukere/leietakere skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake i utstyrsrom.
 • Leietakere kan bli fakturert for en ekstra time med leie dersom lokalet ikke ryddes etter bruk.
 • Projektor, PC, kontrollpanel og DVD-spiller skal slås av.
 • Sikkerheten ved bruk av rommet skal ivaretas av ansvarlig leietaker/faglærer.
 • Betjeningen skal kunne stenge rommet ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder NIHs reglement kan bortvises.