Møterom C U1.3

Lokalet har åtte sitteplasser og romslig plass.

8 stoler rundt et bord
Møterom C U1.3 Foto: NIH

Tilrettelagt for undervising, eksamener, møter, kurs og andre aktiviteter som naturlig kan utøves i rommet.

Tilgjengelighet

LEIE møterom

Pris 2020 - 2021

  • Enkeltarrangement, sesongleie, og periodeleie, kr 265 pr. time

 

Les mer om leieperioder.

Tilleggskostnader

Per time:

Kapasitet, fasiliteter og utstyr

Universell utforming og tilrettelegging

Bygget og rommene er universelt utformet i  henhold til statens retningslinjer.

Servicemål

  • NIH skal sørge for renholdet av rommet.
  • NIH skal sørge for at rommet tilhørende utstyr (løst og fast) er i orden til enhver tid.

Vilkår

  • Alle brukere/leietakere skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake i utstyrsrom.
  • Leietakere kan bli fakturert for en ekstra time med leie dersom lokalet ikke ryddes etter bruk.
  • Projektor, PC, kontrollpanel og DVD-spiller skal slås av.
  • Sikkerheten ved bruk av rommet skal ivaretas av ansvarlig leietaker/faglærer.
  • Betjeningen skal kunne stenge rommet ved en alvorlig situasjon.
  • Brukere som ikke overholder NIHs reglement kan bortvises.