Møterom

Møtelokaler til utleie

8 stoler rundt et bord

Møterom C U1.3

Lokalet har åtte sitteplasser og romslig plass.

Møterom C U1.4

Møterommet har 3 sitteplasser i Covid-19 pandemien, og kan bestilles sammen med Aud. Bredde.

Møterom C U1.5

Møterommet har 3 sitteplasser i Covid-19 pandemien, og kan leies sammen med Aud. Topp.