Informasjon om utleige

Vi prioriterer utleigarar frå idrettslag og organisasjonar framfor andre eksterne brukarar, men alle er velkomne til å søkje om leigetid og vil få tildelt tid dersom det er ledig kapasitet.

Vi har som målsetjing å halde eit prisnivå som gjer det mogleg å dekkje inn dei meirkostnader utleigeverksemda påfører NIH, samstundes som prisen skal vere akseptabel for dei prioriterte leigetakarane våre (idretten).

Dokument som dannar grunnlag for bruk og utleige av våre anlegg og lokale:

Har du ikkje Acrobat Reader? Då kan laste ned programmet gratis frå Adobe. 

Kontakt

NIH Utleigekontor

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: booking@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleigekontoret, P.B. 4014, 0806 Oslo