Informasjon om utleie

Vi prioriterer leietagere fra idrettslag og organisasjoner foran andre eksterne brukere, men alle er velkommen til å søke om leietid og vil få tildelt tid dersom det er ledig kapasitet.

Vi har som målsetting å holde et prisnivå som gjør det mulig å dekke inn de merkostnader utleievirksomheten påfører NIH, samtidig som prisen skal være akseptabel for de prioriterte leietakerne våre (idretten). Det er en forutsetning at utleievirksomheten ikke virker negativt inn på kjernevirksomheten.

Dokument som danner grunnlag for bruk og utleie av våre anlegg og lokaler:

Turnsal:

Svømmeanlegget:

Treningssenter og idrettsanlegg:

Kastbane:

Skytebane:

Tilgang og bruk av skytebane i Kombihallen juni 2019.pdf

skytebaneinstruks 25.06.2019.pdf

Ulykker:

Har du ikke Acrobat Reader? Du kan laste ned programmet gratis fra Adobe

Kontakt

NIH Utleie

Vi har ikke telefontid. Sende oss gjerne en e-post med din forepørsel utleie@nih.no