Informasjon om utleie

Vi prioriterer leietagere fra idrettslag og organisasjoner foran andre eksterne brukere, men alle er velkommen til å søke om leietid og vil få tildelt tid dersom det er ledig kapasitet.

Vi har som målsetting å holde et prisnivå som gjør det mulig å dekke inn de merkostnader utleievirksomheten påfører NIH, samtidig som prisen skal være akseptabel for de prioriterte leietakerne våre (idretten). Det er en forutsetning at utleievirksomheten ikke virker negativt inn på kjernevirksomheten.

Dokument som danner grunnlag for bruk og utleie av våre anlegg og lokaler:

Har du ikke Acrobat Reader? Du kan laste ned programmet gratis fra Adobe. 

Kontakt

NIH Utleie

Ring meg! Vår telefon er ikke bemannet til enhver tid, men vi ringer deg opp så fort vi har kapasitet. Skriv inn telefonnummer og hva det gjelder. 

E-post: utleie@nih.no

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleie, P.B. 4014, 0806 Oslo