HMS for turnsal

HMS for turnsalen

 

NIH Turnsal er en helt nyinnredet sal i et nyrenovert anlegg (tatt i bruk vår 2018).

Salen inneholder apparater av høyeste kvalitet. Apparatene er levert av Spieth/Jansen & Frittsen gjennom Unisport Norge.

Alle apparater og matter er FI- godkjent (det internasjonale turnforbundet). Det betyr at apparatene er produsert i henhold til internasjonale regler og kan benyttes i alle konkurranser, med olympiske leker som høyeste nivå.

Apparatene i salen er produsert og testet med bakgrunn i apparatturns (kvinner og menn) egenart.

Følgelig kan all bruk av apparatene som avviker fra dette medføre risiko for materiell- og/eller personskader. Det er derfor viktig at brukerne av turnsalen har tilstrekkelig godkjenning/opplæring i bruk av denne.

Krav til godkjenning/opplæring er NGTF trener 1 eller trener 2 for bruk av Turnsal og eget kurs for trampoline/trampett for bruk av trampoline. Se regelverk NIH Turnsal.

Brukerne skal signere for lest og forstått reglement, og Servicetorget skal signere for framvist godkjent bevis for sikkerhetsopplæring.

Disse reglene gjelder også for studenter og ansatte ved NIH.

Rutiner ved skader og brann

Personskader

 • Gi umiddelbar førstehjelp. Enkelt førstehjelpsskrin* henger ved utgangsdøren.
 • Er skaden alvorlig/livstruende kontakt 113, deretter informer Servicetorget.
 • Alle skader skal rapporteres til Servicetorget. Dette for å kunne bedre fremtidig sikkerhet.

*NIH Eiendomsavdeling har ansvar for at førstehjelpsskrin er i forskriftsmessig stand.

Apparatskader, skader på bygningsmasse eller teknisk utstyr:

 • Rapporteres til Servicetorget

Apparatrom

Apparatrom skal til enhver tid forlates i den befatningen det var. Det er viktig at den ansvarlige påser at apparater som settes her sikres.

Kontroll og sikring av turnapparater

NIH passer kontinuerlig på at apparatparken er i best mulig forfatning.

Brukerne har selv ansvar og plikt til å selv undersøke at apparatene er i forskriftsmessig stand, før bruk.

NIH er ikke forsikringsansvarlig for skader som måtte oppstå for de leietakerne NIH selv har godkjent.

Brukere gir beskjed om avvik til Servicetorget.

Frittstående

FIG godkjent frittståendegulv.

 1. Må undersøkes ukentlig at det ligger riktig montert etter forskrifter gitt av Spieth/J&F/Unisport. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.
 2. Gulvet er 14x13 meter, originalt 14x14 meter. Det ble gjort en avkortning pga plassmangel. Arbeidet ble utført av J&F/Unisport.
 3. Gulvet skal når det ikke er i bruk være fritt for gjenstander. Dette for at det ikke skal bli utsatt for trykkskader.

Bøylehest

FIG godkjent konkurransebøylehest.

 1. Må undersøkes ukentlig at den står riktig montert etter forskrifter gitt av J&F. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.
 2. Daglig på se at bøyler, bøylebolter, skiver og bøylemutter er tilstede da disse er avtagbare. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.
 3. Kontinuerlig inspeksjon av, visuelle, overflateskader. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.

Lav metodikkhest

 1. Må undersøkes ukentlig at den står riktig montert etter forskrifter gitt av J&F. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.
 2. Daglig på se at bøyler, bøylebolter, skiver og bøylemutter er tilstede da disse er avtagbare. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.
 3. Kontinuerlig inspeksjon av, visuelle, overflate skader. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.
 4. Ukentlig inspeksjon av at støttebena, disse er utsatt for mye belastning. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.

Sopp

 1. Må undersøkes ukentlig at den står riktig montert etter forskrifter gitt av J&F. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.
 2. Kontinuerlig inspeksjon av, visuelle, overflateskader. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.

Ringer

FIG godkjent ringstativ

 1. Må undersøkes ukentlig at den står riktig montert etter forskrifter gitt av J&F. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.
 2. Halvårlig inspeksjon av at treringene er hele og i vater. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.

Ringer over grop

 1. Må undersøkes ukentlig at den står i riktig montert etter forskrifter gitt av J&F. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.
 2. Halvårlig inspeksjon av at treringene er hele og i vater. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.
 3. Ukentlig inspeksjon av løfteplattformen er i henhold til forskrifter gitt av J&F. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.

Ringer over supersoft

pr 23.08.18 ikke montert. 

 1. Må undersøkes ukentlig at den står i riktig montert etter forskrifter gitt av J&F. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.
 2. Halvårlig inspeksjon av at treringene er hele og i vater. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.
 3. Ukentlig inspeksjon av løfteplattformen er i henhold til forskrifter gitt av J&F. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.

Hopp 

FIG godkjent hest

 1. Må undersøkes ukentlig at den står i riktig montert etter forskrifter gitt av J&F. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.
 2. Ved bruk av høydeinnstillingsmekanisme skal evt. feil rapporteres umiddelbart.

Herreskranke

FIG godkjent skranke

 1. Må undersøkes ukentlig at den står i riktig montert etter forskrifter gitt av J&F. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.
 2. Ved bruk av breddeinnstillingsmekanisme skal evt. feil rapporteres umiddelbart. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.
 3. Årlig overflatisk inspeksjon av holmer. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.

Skranke i grop

 1. Må undersøkes ukentlig at den står i riktig montert etter forskrifter gitt av J&F. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.
 2. Ved bruk av breddeinnstillingsmekanisme skal evt. feil rapporteres umiddelbart. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.
 3. Årlig overflatisk inspeksjon av holmer. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.

Svingstang

FIG godkjent svingstang

 1. Må undersøkes ukentlig at den står i riktig montert etter forskrifter gitt av J&F. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.
 2. Må påse at basestativet til enhver tid står fast, ukentlig inspeksjon av at muttere og bolter er skrudd fast. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.

Dameskranke

FIG godkjent dameskranke,  pr 23.08.2018 ikke montert

 1. Må undersøkes ukentlig at den står i riktig montert etter forskrifter gitt av J&F. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.
 2. Ved bruk av breddeinnstillingsmekanisme skal evt. feil rapporteres umiddelbart. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.
 3. Må påse at basestativet til enhver tid står fast, ukentlig inspeksjon av at muttere og bolter er skrudd fast. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.
 4. Månedlig overflatisk inspeksjon av holmer. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.

Bom

Høy bom, , pr 23.08.2018 ikke montert

 1. Må undersøkes ukentlig at den står i riktig montert etter forskrifter gitt av J&F. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.
 2. Ukentlig inspeksjon av at muttere og bolter er skrudd fast. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.
 3. Kontinuerlig inspeksjon av, visuelle, overflateskader. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.

Lav metodikkbom

 1. Ukentlig inspeksjon av at muttere og bolter er skrudd fast. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.
 2. Kontinuerlig inspeksjon av, visuelle, overflateskader. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.
 3. Ukentlig inspeksjon av at støttebena, disse er utsatt for mye belastning. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.

Landingsmatter

Alle matter slites over tid. Det er derfor viktig at alle matter med skader eller matter som, pga bruk over tid, mister sine egenskaper rapporteres umiddelbart.

NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen. Det må ta tas en avgjørelse om de kan repareres eller må skiftes ut.

Det skal ikke lagres tunge gjenstander på mattene over tid. Dette kan gi varig skade på mattene.

Matteparken består av

 1. FIG godkjente landingsmatter 20cm høyde
 2. FIG godkjente psykomatter 10cm høyde
 3. Klassiske tjukkaser
 4. Tynne svarte metodikkmatter
 5. Beskyttelsesmatter til skranke og svingstang

Stortrampoline

Må undersøkes etter demontering at den er riktig montert etter forskrifter gitt av J&F. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.

Ukentlig inspeksjon av duk. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.

Metodikkstativ for hopp

Ved bruk; på se at den står i riktig montert etter forskrifter gitt av J&F. Dette ansvaret ligger på den ansvarlige som er tilstede.

Ikke i bruk; på se at de ikke er i fare for øvrig aktivitet. Dette ansvaret ligger på den ansvarlige som er tilstede.

Trampetter

 1. På se at den står i riktig montert etter forskrifter gitt av J&F. Dette ansvaret ligger på den ansvarlige som er tilstede.
 2. Trampetter skal alltid settes tilbake til apparatrommet.

Springbrett

FIG godkjent springbrett.

 1. Må undersøkes ukentlig at den står i riktig montert etter forskrifter gitt av J&F. Dette ansvaret ligger på den ansvarlige som er tilstede.
 2. Kontinuerlig inspeksjon av, visuelle, overflateskader. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.

Tumbling

 1. Må undersøkes ukentlig at den står i riktig montert etter forskrifter gitt av J&F. NGTF har dette ansvaret så lenge de er den største leietakeren av turnsalen.
 2. Kontinuerlig inspeksjon av, visuelle, overflateskader.

Supersoft, matten under svingstang.

 1. Ukentlig inspeksjon av matten.
 2. Huller i skummet og overflateskader må rapporteres umiddelbart til utleieavdelingen av dem som måtte oppdage skaden.

Longser

 1. Inspeksjon av strikker, tau, festeanordninger på beltet og vegg før og etter bruk.
 2. Skader må rapporteres umiddelbart. Dette ansvaret ligger på den ansvarlige som er tilstede.

Metodikkapparater

Herunder: softkasser, håndskranker, mottaksplattformer mm.

Det finnes et stort antall metodikkapparater, apparater som brukes som hjelpemidler for å lære mer avanserte elementer. Disse apparater skal inspiseres før og etter bruk. Skader rapporteres til utleiekontoret.

Vask

Renhold skal tas hånd om av de som settes til renhold av idrettshaller.

 1. Gulvdekket skal ha spesialrenhold for denne type dekke.
 2. I en turnsal blir det brukt mye magnesium. Derfor er det viktig for å sikre et godt innemiljø at det rengjøres hver dag.
 3. Alle synlige parkett flater må vaskes.
 4. Alle teppeflater må støvsuges.
 5. Det er svært viktig at området under tumblingbanen rengjøres en gang pr. uke.
 6. Dette er et område som samler svært mye støv.
 7. Tumblingbanen behøver ikke å flytte da det er god framkommelighet med langkost slik den er montert.
 8. Det er også svært viktig å rengjøre området mellom vegg og supersoft, samt området langs vegg fra trampoline til hopphesten.
 9. Grupper eller undervisning som av en eller annen grunn søler unormalt mye magnesium støvsuger dette opp selv.
 10. Apparatrom bør inspiseres jevnlig om det bør vaskes og tørkes støv.

Norges idrettshøgskole 15.11.2018