Turnsal

NIH har fast leieavtale med Nordre Aker Turnforening, men det finnes noe ledig kapasitet for leie av turnsalen.

Turnutøver henger midt i luftet
Turner i NIH Turnsal Foto: NIH

Tilrettelagt for frittstående turn, trampolineaktiviteter og andre aktiviteter som naturlig kan utøves i salen.

LEIE TURNSAL 

SØK SESONGLEIE

Tilgjengelighet

Pris 2020 - 2021

 • Enkeltarrangement, kr 1 670 pr. time
 • Sesongleie og periodeleie, kr 1 470 pr. time

 

Tilleggskostnader

Per time:

Per dag:

 • Projektor for PC, kr 240
 • Musikkanlegg, kr 260
 • Klappstoler, per stk., kr 30
 • Plastbord, per stk., kr 55

Fasiliteter

Turnapparat

 • Bøylehest og lav metodikkhest
 • Sopp
 • Ringstativ
 • Ringer over grop eller  over supersoft
 • Hopp og metodikkstativ for hopp
 • Herre- og dameskranke
 • Skranke i grop
 • Svingestang over supersoft
 • Bom og lav metodikkbom
 • Landingsmatter
 • Mattepark
 • Stortrampoline
 • Trampetter
 • Tumblingbane
 • Longser
 • Springbrett
 • Softkasser, håndskranker, mottaksplattformer, m.m.
 • Frittståendegulv
 • Se turnsalen i 360-visning.

Andre utstyr

 • 85 tommers-skjerm. HDMI-kabler med diverse overganger
 • Musikkanlegg med tilkobling for minijack (AUX)
 • Tre trådløse mikrofoner (utlån fra Servicetorget)

Universell utforming og tilrettelegging

 •  

Servicemål 

 • NIH skal sørge for renholdet av turnsalen. Gulvdekket i denne salen krever spesialrenhold. Se Vask under HMS for detaljert rengjørningsmål. 
 • NIH skal sørge for at hallenes tilhørende utstyr (løst og fast) er i orden til enhver tid.
 • NIH stiller tilliggende garderobeanlegg til disposisjon.
 • Ventilasjon og varme styres gjennom sentral driftskontroll (SD).

Reglement for bruk av turnsal

Salen er høyt spesialisert og primært beregnet på erfarne turnere.

Den ansvarlige skal

 • Ivareta sikkerheten.
 • Sette seg inn i gjeldende regler.
 • Påse at utstyret blir brukt på en korrekt måte.
 • Sikre at brukerne følger de regler som gjelder.
 • Påse at brukerne har respekt for at dette er et profesjonelt miljø som må brukes med forsiktighet og respekt.
 • Påse at brukerne er korrekt antrukket.
 • Påse at salen forlates i ryddig tilstand, og at ingen apparater forlates på en slik måte at de over tid blir skadet.
 • Påse at lyset slukkes og at døren er i lås når den forlates, dette gjelder også garasjeporten til tilstøtende treningssal.
 • Informere Servicetorget om avvik. Det være seg skader på turnapparater, internett rutere, tavler, tv-skjerm, høyttalere, vinduer, solskjerming, dører, elektriske installasjoner, garasjeporter, lagerrom osv.
 • Til enhver tid ha oversikt over antall brukere i salen. Dette for å kunne sikre at alle evakueres ved en alvorlig situasjon som for eksempel brann.
 • Låse/sikre trampolinen etter bruk.
 • Påse at ingen apparater, matter osv. fjernes uten spesifikk tillatelse fra utleieavdelingen.

Vilkår

 • Studenter, tilsatte og pensjonister ved NIH kan på eget ansvar bruke hallen når den er ledig.
 • Alle brukere/leietakere skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake i utstyrsrom.
 • Dersom rydding ikke gjøres, vil det kunne medføre fakturering av en ekstra leietime.
 • Betjeningen skal kunne stenge anlegget ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder NIHs reglement kan bortvises.
 • Sikkerheten ved bruk av salen skal ivaretas av brukergruppens leder/trener.

Alle brukere må  følge gjeldende regler

 • Det er ikke lov å bruke utesko
 • Det er ikke lov å spise i salen
 • Drikke skal være i dryppsikker/beholder og kun brukes ved inngangsveggen og/eller ved garasjeportene.
 • Ta av smykker, belter og løse gjenstander som kan gi personskader og/eller skader på utstyr
 • Alltid følge instruksjoner fra ansvarlig(e) som er i salen
 • Bruke apparatene på en korrekt måte
 • Holde salen ryddig
 • Ikke ta med seg utstyr ut fra salen
 • Rapportere avvik til ansvarlig og Servicetorget

Brukere som ikke følger NIHs reglement kan bortvises.