Svømmehallen

NIHs nylig renoverte svømmehall har 25 meters basseng, stupetårn og hev-/senkebunn som kan leies til svømme- og stupeaktiviteter. Svømmehallen har også et plaskebasseng for de minste.

En ung man gjør seg klar til å stupe i badebaseengen.
Tribune, stupebrett, basseng og plaskebasseng i svømmehallen. Foto: Emil Sollie

"Vi har leid NIHs svømmeanlegg hver lørdag i flere år og er veldig fornøyd. Kort vei til et nyrenovert anlegg og mulighet for fast bading for både barn og voksne i borettslaget passer oss perfekt!"

Kirsti
Øvre Sogn borettslag

"Vi er en gjeng på 30 korsvollfamilier som har hatt fast familiebading på NIH i mange år. Her samles vi for å svømme, hoppe, stupe, ta saltoer og plaske rundt med naboer og venner i det store og lille bassenget. Det beste med aktiviteten er at den favner både voksne og barn!"

Gro Sandkjær Hanssen
badesjef for Korsvoll badeklubb

 

Lyst til å leie hos oss?
Kontakt utleie@nih.no

Tilrettelagt for svømmeopplæring, undervising, eksamen, svømming, stuping og vannaktiviteter.

LEIE SvømmehallEn

SØK SESONGLEIE

 

Tilgjenglighet

Pris 2021 - 2022

En økt regnes som 45 min i basseng, pluss 15 min til å komme seg opp av  bassenget. Les mer om bestilling og fakturering nedenfor. 

Svømmebasseng, 6 baner, uten plaskebasseng

 • Enkeltarrangement, kr 1 720 pr. time
 • Sesongleie og periodeleie,  kr 1 510 pr. time

Svømmebasseng, 3 baner, uten plaskebasseng

Spesifiser bane 1-3 ,eller bane 4-6 i bestillingsskjema. 

 • Enkeltarrangement, kr 980,- pr. time
 • Sesongleie og periodeleie,  kr 880,- pr. time

Plaskebasseng, uten svømmebasseng

Plaskebasseng kan også bestilles ved utleie av svømmebasseng.

 • Enkeltarrangement, kr 1050,- pr. time
 • Sesongleie og periodeleie,  kr 970,- pr. time

Bestilling og fakturering

 • Tid satt av til å komme seg opp av bassenget og legges inn for alle leietagere straks etter reservert bassengtid.
 • Leietagere kan reservere minimumstid på 45 minutter per økt men oppad er leietid kun begrenset av åpningstid i anlegget.
 • Leie utover 45 minutter kan reserveres i løpende bolker på 15 minutter.
 • Bassengtid + 15 minutter til å komme seg opp av bassenget er det som da faktureres per time.

Eksempler på tid reservert og uttelling timer:

Eks. 1:
Bassengtid 10.00 – 10.45 + 15 min gir fakturering på 1 time/økt

Eks. 2:
Bassengtid 10.00 – 11.30  + 15 min gir fakturering på 1, 75 timer/økt

Eks. 3:
Bassengtid 10.00 – 12.00 + 15 min gir fakturering på 2,25 timer/økt

Tilleggskostnader

Per dag: 

 • Klappstoler, per st. kr 30
 • Plastbord, per stk. kr 60

Fasiliteter

Svømmebasseng

 • Lengde 25 m
 • Max dybde 3,8 m
 • 6 baner
 • Hev-/senkebunn: 0,5–2,0 m. F.o.m uke 37, 2020 - juni 2021 vil det bli fast dybde på den grunne delen av svømmebassenget til 1,2 meter. Dette i påvente av et større modifiseringsarbeid sommeren 2021. 
 • Maks antall personer: 65 pr time
 • Normaltemperatur på 27 C 
 • Heis ned til svømmehallen
 • Garderobeanlegg 
 • Se svømmehall i 360-visning

Stupetårn

Stupebrett

 • 1m, 2 stk. 
 • 3m, 1 stk. 

Plaskebasseng

 • 8m x 12,5m
 • Max dybde 0,9m
 • Maks antall personer: 33 pr. time
 • Normaltemperatur på 34C

Utlån av utstyr

 • Svømmeplater
 • Pullboy
 • Dykkeringer
 • Svømme-egg

Tribune

 • 279 sitteplasser

Badstue

 • Gaderobene har badestuer. Grunnet Covid-19 og økt krav til renhold av alle flater ser vi oss nødt til å stenge ned dette arealet inntil videre.  

Universell utforming og tilrettelegging

 • Heis ned til bassengene
 • Garderobene, dusj og bad er universelt utformet

Obs! Badstuene er ikke universelt utformet. 

Servicemål

 • Eiendomsavdelingen skal ta hånd om de krav som settes til renhold av denne typen anlegg. 
 • Ventilasjon og varme styres gjennom sentral driftskontroll (SD).
 • Anleggets tilhørende utstyr (løst og fast) skal til enhver tid være i orden
 • Tilliggende garderobeanlegg vil stå til disposisjon.

Regelement for svømmhallen

NIH stiller høyere krav for sikkerhet og livredningskompetanser til de som skal leie svømmehallsanlegg. Les reglementer for bruk av svømmehallen

 • Før noen av bassengene tas i bruk skal det foretas grundig kroppsvask med såpe.
 • Personer som lider av hudsykdommer eller av smittsomme sykdommer har ikke adgang til svømmehallsanlegget uten etter spesiell godkjenning av lege.
 • Barbering, fotpleie m.m. er ikke tillatt i svømmehalls-anlegget.
 • Tråkk med utefottøy er ikke tillatt i dusjrom, korridorer eller i trappen mellom garderober og øvrige anlegg.
 • Spytting, bruk av snus og tyggegummi er ikke tillatt.
 • All røyking og nyting av alkohol er forbudt.
 • Det er forbudt å ta med glassflasker/glasstøy i svømmehalls-anlegget.
 • Det er ikke tillatt å stupe eller hoppe fra den grunne delen av bassenget.
 • Det er ikke tillatt å løpe i svømmehalls-anlegget. Det anbefales at barn bruker sklisokker ved opphold i anlegget.

Vilkår

 • Alle brukere/leietakere skal rydde lokalet etter seg, og alt utstyr skal settes tilbake i utstyrsrom.
 • Dersom rydding ikke blir gjort, vil det kunne medføre utfakturering av en ekstra leietime.
 • Betjeningen skal kunne stenge anlegget ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder NIHs reglement kan bortvises.
 • Lærere/ledere/trenere skal se til at det kun brukes innesko tilegnet for den type aktivitet gulvet tillater.
 • Sikkerhet ved bruk av hallen skal ivaretas av brukergruppens leder/trener.